I tre år har jeg sittet på fylkestinget. Det er gøy å delta i demokratiet, og det er stas å representere velgerne. Det har også vært mange lange debatter, fine togturer langs Trondheimsfjorden – for øvrig en økologisk skatt vi må bevare – og kvelder med sakspapirer med vanskelige ord. Det har også vært frustrasjon over klima- og naturkrisa, over tullete ideologiske debatter og manglende ærlighet. Og nettopp fordi jeg nå vet så godt hva vi må gjøre bedre, så er jeg motivert for en periode til. Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg har trua på at MDG kan gjøre Trøndelag grønnere og bedre for folk.

Enn så lenge regjeringa ikke reelt satser på kollektivtilbud, trenger vi fylkespolitikere som kjemper for bussen, trikken, båten og ferga. Vi må sørge for at kollektivtilbudet ikke blir taperen i budsjettbehandlingene, vi må levere løsninger når vi står i utfordringer, og vi må være tydelige om hva vi forventer av både AtB og staten for å gi kollektivtilbudet et skikkelig løft fremover.

Vi trenger politikere som ser at hvis vi skal opprettholde og styrke tilbudet i regionen, så må vi sannsynligvis gjøre noen prioriteringer. Noen steder må prisen ned for å få folk over på kollektivt. Andre steder står kampen om å sikre et tilbud med tilstrekkelige og forutsigbare avganger.

Vi trenger politikere som skjønner at om vi skal nå nullvekstmålet i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, så kan vi ikke jobbe mot våre egne mål ved å tilrettelegge for biltrafikk. Det er faktisk en del politikere som ikke vil skjønne det.

Det er ikke tvil om at fylkeskommunen må redusere sin egen gjeld, og det er alle også enige om. Dagens økonomiske situasjon innskrenker handlings mulighetene til fylkeskommunen dramatisk. En økende gjeld svekker fylkeskommunens mulighet til å gi trøndere gode tjenester i fremtiden. Her må jeg jo nevne kvalitet og tilbud på videregående skole, spesielt. Det er ungdom og fremtidige generasjoner som betaler kostnaden dersom vi ikke reduserer investeringene og får utgiftene ned.

Vi vet også innmari godt at det er ungdommen, fremtidige generasjoner og befolkningen i det globale sør som betaler mesteparten av kostnaden når verden ikke når sine klimamål. Det er mange som jobber godt for å kutte utslippene i Trøndelag, men helheten er altfor dårlig. De fleste politikere tror at vi kan bruke litt penger på klima her og der, og ignorerer det faktum at alle sektorer påvirker klima og natur. Vi trenger et flertall i Trøndelag som ser på klima og natur som overordnet og prioriterer klima også når det går på bekostning av andre interesser.

Jeg stiller til valg for å kutte klimagassutslipp, prioritere kollektivtransporten og representere ungdom. Jeg tror ikke på politikere som lover alt, og jeg skal gjøre mitt beste for å ikke bli en sånn selv. Nå vet du hva jeg ønsker å prioritere om jeg blir valgt inn i Fylkestinget neste høst, og jeg håper på din tillit!