Jeg er så lei av å få slengt «Jævla feminist» eller lignende etter meg når jeg skriver eller forteller om synspunktet mitt på kvinner og feminisme.

Vi alle vet at kvinner har blitt sett ned på og undertrykt opp gjennom årene, og vi alle vet at kvinner ikke har hatt de samme rettigheter som menn.

Det er tydeligvis greit å bare slenge ut «jævla feminist» og lignende, uten at det skal ha noen konsekvenser. Slikt bør ikke bli normalisert. Dagens samfunn er ikke lengre kritisk til hverandre og stiller spørsmål, vi bare slenger ut nedlatende ord til hverandre.

Jeg vil ha likestilling, ikke bare i Norge, men alle andre land. Vi har en lang vei å gå med å forstå hverandre og respektere det at vi har ulike meninger. Det er ikke feil å mene en ting, selv om for eksempel venninna di mener noe helt annet. En skal respektere det at en har forskjellige meninger, en skal lytte til hverandre om hvorfor, og en skal kunne forstå hvorfor ikke alle mener det samme.

Kvinner fikk ikke lov til å gå vekk fra husmoryrket til andre yrker før på 1960-tallet. Grunnen til at kvinner fikk lov til å jobbe da, var fordi at de rett og slett var billig arbeidskraft. På den tiden ville de som styrte ha kvalifisert arbeidskraft til lav lønn. Det vil si at for den samme jobben som kvinner og menn gjorde, så fikk kvinnene mye mindre lønn enn det mannfolk fikk. Det kan umulig ha hvert rettferdig!

Kvinner sin lønn utgjør i gjennomsnitt 87,9 prosent av mannfolk sin lønn i 2021. I 2001 hadde kvinner i gjennomsnitt 83,3 prosent av mannfolk sin lønn. 4,6 prosent er lønnsforskjellen det har blitt gjort noe med på 20 år, det vil si 0,23 prosentpoeng hvert år.

Norge har kommet en lang vei innen likestilling, men vi har en lang vei igjen å gå! Jeg kommer til å fremme kvinner sine rettigheter, vi kvinner er i stand til å gjøre den samme jobben som menn gjør!