Gå til sidens hovedinnhold

Jeg finner meg ikke i dette tullet om Overvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Det har vært en føljetong den siste tiden, særlig i et av byens mediehus, om utbyggingen på Overvik. Jeg regner det for svært sannsynlig at store deler av byens befolkning sitter igjen med et inntrykk av at prosessen rundt Overvik har vært uryddig, lukket, litt mystisk og kanskje til og med preget av kameraderi. Det kan jeg ikke finne meg i. Jeg opplever tvert imot at dette har vært en åpen og ryddig planprosess, der vi som politikere har blitt godt informert underveis om hvilke valg som er tatt. Selv om det er en stund siden vi behandlet områdeplanen, så kan jeg også minnes at mye av informasjonen også handlet om valg som var tatt i dialog mellom byplankontoret og Overvik.

Det kan selvsagt være noe galt med hvordan jeg husker det, men det faktum at områdeplanen kom til sluttbehandling uten innsigelser, og med konklusjonen «Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas», tilsier at det har vært jobbet godt fra både kommuneadministrasjonens og Overviks side. Områdeplanen ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Det kan være at det faller enkelte tungt for brystet at dette er en omfattende områdeplan som det har gått relativt raskt å utarbeide og sluttbehandle, men fremfor å bruke det som grunnlag for mistenkeliggjøring, vil jeg heller si at det vitner om at det var et godt grep å la Overvik utarbeide områdeplanen selv. Slik det ble gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven.

En god plan ble det også, anbefalt av kommunedirektøren og enstemmig vedtatt av bystyret, der det legges til rette for nærmiljøsenter, idrettsflater, barnehage, sykkelveger, nye ramper på E6, ny vegtrasé for å binde sammen Ranheim og øvre del av Jakobsli, og tilrettelagt for busstrafikk. Dette kommer i tillegg til boligene, og bidrar til å få på plass viktig infrastruktur i bydelen.

Når noen spinner rundt spekulasjoner i Overviksaken, så går det først og fremst utover de som gjennom mange år har forholdt seg til kommuneplanens arealdel og enstemmige vedtak i bystyret. Det er fryktelig synd. For meg som er politiker er det om mulig enda verre når en forhenværende byplansjef beskriver prosessen rundt Overvik som en ekstraordinær prosess, som vi må lære av, slik at det ikke skjer igjen. Den tidligere byplansjefen er overrasket over at fagmiljøene ikke blir lyttet til. Som om det skulle være noe bemerkelsesverdig i at politikere veier ulike hensyn opp mot hverandre, der fagmiljøets syn av og til taper.

Det er derfor vi har demokrati, og ikke teknokrati, i Norge. Noen ganger ser vi til og med ulike syn hos ulike fagmiljø. Da er det ene eller andre fagmiljøet dømt til å tape.

Den tidligere byplansjefen forteller også at de etter hvert oppdaget at utbyggerne gikk flere veier inn i kommunen, noe som ble oppfattet som en del av en manipulerende fremferd. Det går det bare ikke an å kalle det.

Hvis vi som politikere ikke skal kunne bli kontaktet av folk som har interesser i ulike saker, så taper vi noe veldig verdifullt, nemlig at hvem som helst når som helst kan ta kontakt med politikere i Trondheim for å fremlegge sitt syn og sine ønsker. Bare i inneværende år har jeg hatt møter med alt i fra representanter for bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede, ishockeymiljøet i Trondheim, grunneiere ved Klett, beboere på Charlottenlund, til utbyggere på Byåsen, Lade, Sluppen og Strinda. For å nevne noen. Det er en viktig del av jobben, en forutsetning for å ivareta ombudsrollen som jeg mener vi som politikere har, og helt nødvendig for å få et bredest mulig kunnskapsgrunnlag i ulike saker.

Det blir bare tapende parter i et system der vi som politikere stenger oss inne, og utelukkende lytter til administrasjonen. Inkludert administrasjonen selv.

Kommentarer til denne saken