Jeg er steinkjerbygg. Eller var. Nå er jeg namdaling. Men Egge og Steinkjer var stedet for oppvekst og ungdomsår.

Jeg er kunstinteressert og driver selv og maler som amatør. Nå registrerer jeg at en navnestrid foregår i min hjemby. Hva skal bygningstrioen kirka / samfunnshuset / nybygget kalles?

Jeg foreslår «Kjernen». Google sier at kjerne betyr «indre/sentral del/sentrum», og mer i sentrum av Steinkjer kan man vel ikke komme i Steinkjers midte? Kan hende har andre byer tatt ordet i bruk, men det skulle ikke være til hinder.

For meg står ordet «kjerne» for noe trygt, omsluttet, noe som beskytter en spire som kan vokse til noe brukerne (les: dyrkerne), kan ha glede av.