Borgarting lagmannsrett omgjorde den 11. februar tingrettens stans av jakt på fire ulvefamilier innenfor ulvesonen. Lagmannsretten åpner altså for at ulvene kan skytes før en reell rettslig prøving. Hele poenget ved å be om en midlertidig forføyning for dyrevernsorganisasjonene var selvsagt å sikre at dyrene ikke ble skutt før en full rettslig prøving var gjennomført.

Mens du og jeg må vente i månedsvis eller årevis på rettssak om vi blir slått ned på åpen gate, har staten snarvei inn til rettsapparatet. Denne saken ble avgjort i rekordfart. Merkelig at lagmannsretten hadde tid til å sette seg grundig inn i saken og det er vanskelig å forstå hvordan de kan ha satt til side Oslo tingretts solide begrunnelse.

I Finland har forvaltningsdomstolen slått fast at de 18 ulvene som skulle skytes under vinterens lisensjakt, skal få leve pga. sin sårbare genetiske tilstand. I Finland var det registrert 309–393 ulv i 2021.

I Sverige, hvor det er påvist 395 ulv i vinter, skulle 33 ulv skytes, dette er nå klagd inn til domstolene da det bryter mot EUs habitatdirektiv.

Innavlsgraden i den skandinaviske ulvebestanden er alvorlig og kan true bestanden.

Men i Norge skal altså 25 ulver innenfor ulvesonen der ulven skal ha særskilt vern, skytes. Med denne avgjørelsen så har vi knapt en ulvebestand igjen i Norge. Den norske bestanden er preget av sterk innavl.

I Norge ble det i siste telling (vinteren 2020-2021) registrert til sammen 109–114 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 57–58 av ulvene er helnorske.

Er det en gang i historien vi bør være på dyrenes og naturens side, så er det nå. Menneskeheten står nå overfor den sjette masseutryddelsen av arter, forårsaket av oss. Økosystemer står i fare for å kollapse. Naturkrisa er like stor som klimakrisa.

Vi har fått en rettslig avgjørelse i lagmannsretten som legitimerer forvaltning av en truet art på en måte som opprettholder faren for utryddelse. Det er en stor skam av Norge. Vi har en utvikling der naturen alltid taper mot andre interesser.

På toppen av det hele har vi en Klima og miljøminister som faktisk har jobbet iherdig for å få skyte en totalfredet dyreart innenfor sonen hvor den skal ha særskilt beskyttelse. Det er åpenbart at Espen Barth Eide ikke brenner for å ta vare på natur og dyreliv, men har helt andre ambisjoner. Her gjelder det å gi Vedum og Sp noen enkle seiere slik at man sikrer det nødvendige samarbeidet med Sp for å opprettholde makta.

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få se en klima- og miljøminister smile selvtilfreds på TV mens han avsluttet intervjuet med det han tydeligvis så på som en «gladsak»: «Nå kan ulvejakta starte!».

Nå mangler det bare at regjeringen forlenger jakta inn i dyrenes paringstid og yngletid, så er skandalen komplett. Naturen taper – gang på gang.