Gå til sidens hovedinnhold

Jeg har alltid vært stolt av å være bonde, men føler for første gang i løpet av mine 35 år i yrket at yrkesstoltheten brister.

Hvorfor skal vi bønder bry oss?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I går var dagen kommet, vi fikk innstillinga fra konsernledelsen. Det var vel ikke helt uventa men det ble en rar dag, en tung dag. Konsernledelsen, eller hvertfall deler av den har prøvd å få oss lagt ned nå i tre og et halvt år. Skal de endelig lykkes?

Nortura regner med å spare 128 millioner på å legge ned skjæring på Steinkjer og på Forus. 147 arbeidsplasser skal bort, minst 79 av dem på Steinkjer. Anlegget på Steinkjer er ikke noen økonomisk belastning for Nortura. Vi har hatt over 100 millioner i overskudd nå i flere år. 2021 ligger an til å toppe det skikkelig med godt over 120 millioner.

Jeg skal ikke gå løs på regnestykket Nortura har gjort, for det er vel gjort grundig. Men jeg har tre punkter som jeg mener det kan settes store spørsmålstegn ved.

Det første er skjæring og skjærere. Det skal skjæres mer automatisert i et nytt anlegg. Det er laget kalkyler på denne skjæringen som jeg mener er veldig usikre. Vi som skjærer daglig vet hvor viktig det er å ta alle verdier av grisen, det er der pengene ligger. Vi på Steinkjer har blant annet prøvd beinutrekker på sider av grisen. Vi hengte den bort med en gang, det gikk for seint og det ble ikke reinere bein av den utrekkeren.

Les også

I Nortura-saken får den banale retorikken mot sentralisering et brutalt møte med den kompliserte virkeligheten

Skjærere er veldig vanskelig å få tak i over hele Europa nå. På Steinkjer har vi gode skjærere og pakkere med lang erfaring, Det krever lang tid å bygge opp en sånn stab. Ved et nytt anlegg skal det skjæres med to skift. Hvem skal skjære grisen? Regner med det blir stor bruk av innleid arbeidskraft med de utfordringene det medfører.

I går klokken 06:30 fikk vi dommen av konsernsjefen. Klokken 07:30 gikk vi ned i skjærehallen og kjørte linjene for fullt, og det ble skjært om lag 700 gris i går med den tunge beskjeden sittende i kroppen. Det sier det meste om den gjengen som jobber ved skjærehallen på Steinkjer. Jeg er stolt av å være en del av den gjengen.

Det andre jeg vil sette spørsmålstegn ved er transportkostnadene. De stemmer nok sånn som det blir lagt opp i går. Det opereres med sentrallager for de 3 store kjedene, og de ligger i nærheten av Oslo. Vi vet alle at det vil skje store forandringer når det gjelder transport. Det grønne skifte er over oss allerede og det store problemet for oss bønder og Nortura er kjedemakten. Det er store sjanser for at det vil skje ting på den fronten fram i tid, det må skje ting. Vi kan ikke betale milliardsummer bare for å få hylleplass i butikkene, det er galskap.

Det er kommet rapporter fra organisasjoner som FN om at vi skal produsere og foredle maten lokalt. Mindre bruk og nærhet til foredling. Dette er gjort forsøk med i land som Østerrike og Sveits med gode erfaringer. Bonden tjener faktisk bedre sånn. Sentralisering er ikke veien å gå for verken bønder eller Nortura.

Jeg tror ikke vi skal langt fram i tid før varer produsert og foredlet i Trøndelag blir kjørt rett ut til butikker i Midt-Norge uten å innom noe sentrallager.

Les også

LO krever utredning før Nortura-vedtak

Det siste punktet mitt er markedsandeler og omdømme. Nortura har ikke regnet med markedstap ved å trekke seg ut av Trøndelag. Vil vi fortsatt være så lojale. Jeg for min deler er veldig usikker på det. Har selv vært bonde i snart 35 år og alle mine slakt har gått til Nortura så langt. Mer usikker hvis Nortura trekker seg ut.

Vi trøndere er veldig lojale til Nortura, mer lojale enn i store deler av landet. Vi produsenter leverer en stor del av våre dyr til Nortura, og mange forbrukere er nøye med å velge Gildemerket når de handler mat. Dette er viktig for oss, men langt fra en selvfølge.

Dette er tre viktige punkter som styret i Nortura er nødt til å ta på alvor.

Jeg har fortsatt et bitte lite håp om at ting vil snu i løpet av de tolv dagene til dette skal opp i styret. Det er ei tid hvor det skjer mye. Vi får ny regjering som har lovt å satse på distriktene og vi skal gjennom et grønt skifte som betyr at vi må tenke annerledes. Jeg er redd for at hvis vi stenger nå så står vi uten Nortura på Innherred den dagen vi må foredle lokalt, og den dagen kan komme fort.

Les også

Situasjonen på Norturaanlegget på Steinkjer er et bevis på at økonomien til den norske bonden påvirker arbeidsplasser og utvikling i hele landet

Jeg blir skuffet når jeg leser kommentarer og innlegg fra bønder som sier i fra seg alt samfunnsansvar og ansvar for distriktene. Vi bor og lever i distriktene, vi vil holde liv i grendesentrene og holde grendeskoler i gang. Vi er avhengig av levende bygder. Trøndelag er stort, langt mellom Oppdal og Nordlandsporten, og vi har ikke råd til å miste noen gjennom den sentraliseringen som skjer nå.

Jeg som bonde har en litt vond smak i munnen av det som skjer nå. Jeg har alltid vært stolt av å være bonde, men føler for første gang i løpet av mine 35 år i yrket at yrkesstoltheten brister.

Trøndelag trenger Nortura og Nortura må holde stand i Trøndelag.

Jeg vil til slutt takke for alt engasjement og støtte for får i denne saken, det betyr uendelig mye for oss som står i det. Om det er på Facebook-siden vår Trønderbrølet eller på andre måter. Har blitt stoppet og fortalt at vi blir støttet når jeg har vært ute blant folk, og det varmer.

Kommentarer til denne saken