Dette innlegget er opprinnelig publisert på forfatterens Facebook-profil og gjengis her i sin helhet, og med tillatelse. -red

«Hva sier sykepleierne og legene som er ansatt i Helseplattformen. Dette er jo mange. Hører ingen stemmer derfra?»

Spørsmålet kom i en Facebook-tråd om Helseplattformen. Jeg har vært på St. Olavs siden 2009 og i permisjon derfra for å jobbe med forberedelser opp mot alle kommuner og sykehus i Helseplattformen de to siste årene. Dette er ikke bare et IT-prosjekt, det er like mye et enormt endringsprosjekt og et samhandlingsprosjekt. Fra nyttår er jeg, som planen alltid har vært, tilbake for fullt på sykehuset. Med tanke på ansvarsområdet mitt i Helseplattformen vil jeg si at jeg har følt meg ganske så mislykket de siste ukene. 

Jeg forstår veldig godt hvorfor det er så stille fra leger, sykepleiere og alle andre med bakgrunn fra sykehuset og kommunale velferdstjenester som i dag jobber i Helseplattformen. Min opplevelse er at mine innspill ikke ønskes velkommen. Jeg opplever også at kolleger ikke stoler på det jeg sier og det er rett og slett ganske kjipt. Jeg har også fått i retur at jeg ikke forstår alvoret – og den er ganske tung å svelge ettersom jeg selv mener at jeg både kjenner sykehuset veldig godt og Helseplattformen veldig godt. De fleste jeg kjenner her i byen, kjenner jeg gjennom jobben på sykehuset. 

Les også

Helseplattformen er «too big to fail». Eller?

Det er venner og kolleger.

I debatten tror jeg en del har glemt at det er tidligere kolleger som har sittet og bygget og konfigurert løsningen. Det er en ekstremt ærekjær og hardtarbeideidende gjeng, med overtidslister herfra til månen som sitter på Brattøra og i Ålesund og rundt omkring. 

Nå vet jeg at noen har sluttet å lese avisen. Tenk deg at en gjeng misfornøyde pasienter sto i avisen og sa at operasjonene som ble utført på ortopeden på St. Olavs var et makkverk. Den sitter i magen. Jeg blir overrasket dersom noen har meldt seg til tjeneste i landets største e-Helseprosjekt for å bli populær. Men nå er det for tøft. 

Heldigvis er Helseplattformen et godt arbeidssted der folk tar ryggene til hverandre når det blåser, men offentlig er det ikke mange rygger å se. 

Legevakta har fått nytt journalsystem som mange har et anstrengt forhold til. Helseplattformen har selvfølgelig forstått at brukertilfredsheten her må opp og utrulling av legevaktløsning og fastlegeløsning til andre kommuner er satt på hold inntil man har en løsning som gir høy nok brukertilfredshet. Det er forskjell på å bruke en journalløsning en til to ettermiddager i måneden og å bruke en løsning hver dag. Da må løsningen også gjenspeile det. Sakspapirene for neste ukes møte i Formannskapet er lagt ut. Det har det vært en betydelig økning i pasienttilstrømmingen (som neppe er Helseplattformen sin skyld). 

Les også

De ansatte vil ikke sette seg inn i nye system fordi det har svakheter, i stedet for å bidra konstruktivt med tilbakemeldinger

For å avhjelpe totalsituasjonen med en ny journal som mange har hatt plunder og heft med, og flere pasienter, har legevakta oppbemannet. Innbyggere i Trondheim har hatt tilnærmet uendret ventetid fra ankomst til ferdig behandlet sammenlignet med før Helseplattformen. I saksunderlaget står det også at problemene som oppsto da Adressa lagde reportasje (lanseringen av «makkverk») var at legevaktas spesialsystem gikk ned for telling. Det var med andre ord ikke relatert til Helseplattformen. 

Jeg vil også si at det som gjør at man kastes ut av løsningen er en automatisk utlogging etter 30 minutters inaktivitet for å ta ned risikoen for at uvedkommende kan gå inn i journalen og lese at du har fått chlamydia. Som innbygger er jeg glad for det. At e-reseptløsningen oppleves tung er på grunn av nasjonale rekvirentkrav (for ny sentral forskrivningsmodul) og fordi loven sier at vi må rydde opp i reseptrotet i den nasjonale reseptdatabasen. Dessverre er det sånn at man ikke slipper unna å gjøre jobben man er pålagt når man får IT-system som ikke overser rotet. Som innbygger er jeg glad for dette og. Som kliniker kommer jeg helt garantert til å bli superirritert. 

Jeg forstår at mine kolleger er uenig, men for meg er ikke Helseplattformen som samhandlingsverktøy et luftslott. Ansatte på Klinikk for laboratoriemedisin på St. Olavs hadde allerede god fartstid i Epic da Trondheim kommune startet opp i mai. Nå er de på samme løsning og ansatte på lab har lett tilgang på journalopplysninger som er dokumentert på legevakta eller et annet sted i kommunen.

For hver enkelt helsearbeider spiller det liten rolle om man blir forsinket (og frustrert) i arbeidet fordi noe er feil, fordi man ikke har fått tilstrekkelig opplæring eller fordi en at en arbeidsflyt er krøkkete. For oss som jobber i Helseplattformen er dette kjempeviktig. Det høres jo ut som at hele organisasjonen lar alt skure og gå. Jeg syntes det var ille å lese at gamle feil ikke ble rettet og gikk gjennom feilloggen fra legevakt. 

Fra innføring i mai og ut august lå det sju åpne saker. Seks var mindre feil uten påvirkning av verken pasientbehandling eller pasientsikkerhet. En av dem var spørsmål om hvordan man skulle fakturere en bestemt ting. I arbeidet med å få på plass viktigere ting, har disse enkeltsakene blitt nedprioritert. 

Saker som ikke er meldt inn til oss kan vi ikke gjøre noe med. I tillegg har oppkoblingen til legevakta sitt spesialsystem vært et gnagsår som har vist seg vanskelig å få stabilisert. Spesialsystemet for legevaktadministrasjon skriver over informasjon i Helseplattformen slik at pasientlistene blir ustabile. Ingen andre kommuner bruker dette systemet, men jeg må innrømme at det blir spennende å se om det dukker opp andre kranglete oppkoblinger i produksjon som har vært stabile i test. 

Man kan velge å bare se på skrekkeksemplene - alltid Sundhedsplatformen i Danmark - for redusert pasientbehandling etter innføring av Epic, eller man kan se på solskinnshistoriene (sykehus tilbake i full drift i uke 3 og 4), og kanskje vil sannheten for St. Olavs ligge et sted midt imellom. Det er det ingen som vet. Jeg og en gjeng fra sykehusene var nettopp på hospitering i Manchester da et helseforetak med 30.000 ansatte skrudde på Epic-løsningen. 

Ved inngangen av uke fem etter innføring var sykehusene (som vi kjenner dem) tett opp mot 100 prosent aktivitet, mens organisasjonen som helhet (de har også noen spesialklinikker) var på 95 prosent. Jeg er jo ikke religiøs, men har nesten litt lyst til å be til høyere makter om at St. Olavs får den samme opplevelsen. 

Før jeg drar på hytta vil jeg sende verdens beste bamseklem til alle gode kolleger i Helseplattformen AS og i lokale innføringsprosjekt rundt om i kommuner og sykehus. God helg!