Gå til sidens hovedinnhold

Jeg har jobbet for pelsdyrbonden - hele tiden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pelsdyroppdretterne Jan Ove Horpestad, Kristian Aasen og Øystein Storholm skriver i et innlegg at jeg både snakker usant, og driver stemmesanking på saken om erstatning til pelsdyrbønder som må avvikle som følge av forbudet mot pelsdyrhold.

Foranledningen for det innlegget jeg skrev, og som Horpestad, Aasen og Storholm kritiserer, var at en stortingsrepresentant fra Senterpartiet hadde hevdet at jeg like før sommeren hadde «kjempet imot full erstatning». Det kunne ikke bli stående uimotsagt. Sannheten er at i mars i år la regjeringen fram et lovforslag om full erstatning til pelsdyrbøndene etter vanlige ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Les også

Bollestad snakker ikke sant

Jeg kan forsikre pelsdyrbøndene om at jeg verken driver «stemmesanking» eller snakker usant om pelsdyrsaken. Forbudet mot pelsdyrhold har aldri vært KrFs politikk. Forbudet var en politisk seier for Venstre i regjeringsforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet på Jeløya i 2018. Forslaget om avvikling av pelsdyrnæringen og en kompensasjonsordning, ble sendt på høring av en regjering som KrF ikke var med i. I den regjeringen satt for øvrig Frp med både landbruksministeren og finansministeren. Da jeg ble landbruks- og matminister i 2019 overtok jeg ansvaret for å iverksette regjeringens politikk, også på dette området.

Med KrF i regjering, ble regjeringens forslag til kompensasjonsordning betydelig utvidet. Det kan det være verdt å reflektere litt over: Hvorfor er det slik? Når ordningen ble bedre etter at KrF kom i regjering? Skyldes det da en enorm motvilje fra KrF mot å forbedre ordningen? Eller kan det skyldes at nettopp KrF har hatt et engasjement for å forbedre kompensasjonen? Det er denne ordningen som pelsdyrbøndene har fått utbetalt kompensasjon etter. Det er også riktig at Stortinget vedtok at denne ordningen skulle endres, slik at pelsdyrbøndene fikk beregnet sin kompensasjon som om det var et ekspropriasjonsartet inngrep. Dette har regjeringen fulgt opp.

Ja, det har tatt lang tid å lande en endelig erstatningsordning. Det kan sikkert være verdt å se nøye og nyansert på denne historien, helt fra da de daværende regjeringspartiene varslet om et forbud mot hold av pelsdyr i Jeløya-plattformen i 2018. Det viktigste nå er imidlertid løsningen:

Oppdretterne vil nå få erstatning som om pelsdyrvirksomheten ble ekspropriert. I tillegg løper ordningene for dekning av kostnader til riving og opprydning, kompensasjon for lavere årlig alderspensjon, og omstillingsmidler videre. Pelsdyrbønder, som allerede har fått utbetalt en erstatning etter gjeldende kompensasjonsordning, kan få sin erstatningssak vurdert på nytt etter ny ordning.

Jeg kan forsikre om at jeg bruker tiden min på å sikre oppgjør i tråd med Stortingets lovvedtak. Som en del av dette arbeidet er jeg nå i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA), for å avklare forholdet til statsstøtteregelverket, og oppnå sikkerhet mot eventuelle brudd og tilbakebetalingskrav. Danmark gjennomførte en tilsvarende prosess når de laget en erstatningsordning etter nedslakting av mink som følge av covid-19.

Kommentarer til denne saken