I innlegget Regjeringen styrker eldreomsorgen skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) følgende: «Regjeringen vil styrke tilbudet til eldre i alle landets kommuner, og ruste dem for de store omsorgsoppgavene fremover.» Hvordan skal regjeringen gjøre dette? Det er ikke noe som vitner om en slik satsning i alternativt statsbudsjett fremlagt av Ap og Sp.

Jeg stiller meg videre meget undrende til følgende uttalelse fra vår helseminister «forsøket har også gitt staten betydelige merutgifter». Staten har hatt betydelige merutgifter når staten har hatt ansvaret for å finansiere helse og omsorgstjenestene i forsøkskommunene, en av disse kommunene er Stjørdal. Vitner ikke dette da om en betydelig underfinansiering i alle kommuner?

Les også

Regjeringen styrker eldreomsorgen

Slik jeg forstår det skal staten nå skrote forsøket for å spare penger. Utgiftene er ikke falt bort. Utgiftene på helse og omsorgstjenestene i disse kommunene er som før. Som i praksis betyr at disse «merutgiftene» kun flyttes fra staten og over på en allerede stram kommuneøkonomi. Er det å stimulere til lokal selvråderett?

Nei, det vil jeg ikke si. Slik jeg ser det er det en ansvarsfraskrivelse.

Helseministeren avslutter innlegget sitt med å skrive «det krever politisk handling, handling vår regjering vil prioritere». Jeg kan ikke se noe som vitner om slik handling. Jeg ser kun tomme ord. Her burde regjerningen prioritere handling som virkelig synes i alternativt statsbudsjett. Frie midler til kommunene må virkelig løftes, ikke bare pyntes på.

Ja, det er klart det vil være en betydelig merutgift for staten. Men det er en merutgift de burde tatt mer ansvar i for lenge siden. I dag er kommunene helt alene med både ansvaret og regningen. Det er ikke lokal selvråde rett å administrere et budsjett som ikke går opp.