Gå til sidens hovedinnhold

Jeg tror det er vanskelig for oss andre å forstå hvordan det har vært

I anledning tiårsmarkeringen etter 22. juli 2011 har hvert av ungdomspartiene i Trøndelag skrevet en hilsen til AUF. Dette innlegget er fra

HILSEN TIL AUF

Jeg og Grønn Ungdom har så mye respekt for hvordan AUF har klart å holde seg oppe, med alt de har stått i det siste tiåret. I tillegg til å drive organisasjon, skape politikk og jobbe internt i Arbeiderpartiet, som vi andre ungdomspolitikere gjør, så har mange aktive i AUF måttet deale med alt det vonde etter 22. juli.

Å ta vare på seg selv og de rundt seg etter terrorangrepet, må være enormt vanskelig. Og i tillegg så har dere prøvd å ta oppgjør med høyreekstremisme i ettertid, med beskjeden hjelp fra andre, og attpåtil fått hets og hat fra ulike kanter.

Jeg tror det er vanskelig for oss andre å forstå hvordan det har vært. Hvordan takler man å ha overlevd et terrorangrep? Hvordan klarer man å snakke om det i ettertid? Ungdomspolitikken skal være et fellesskap, en del av identiteten, og den skal være et trygt sted der unge kan vise sitt engasjement. For oss som har vokst opp i et ungdomsparti, føles det veldig nært å skulle bli angrepet nettopp der. For oss yngre generasjoner som kom inn i politikken etter 22. juli, føles det samtidig veldig fjernt og uvirkelig at det kan skje. At ungdommer kan bli angrepet, skutt og drept på grunn av sine politiske standpunkt.

Jeg håper vi kan markere 22. juli ikke bare med sorg, men med vilje til å gjøre noe. At samfunnet kan ta ordentlig tak i høyreekstremisme, rasisme og konspirasjonsteorier, i mye større grad enn det vi har gjort de siste ti årene. Det er veldig enkelt å tenke at 22. juli var en ulykke, noe som inntraff, og som ikke vil skje igjen. Men i dag, ti år etterpå, er det helt enormt hvor mye hat som både finnes, ytres og tolereres.

Vi må vite hva som er de reelle truslene mot demokratiet i Norge. Det er lett å se på kampen for demokrati i andre land og føle oss trygge. Vi har ingen diktatorer som fengsler pressen eller politiske motstandere. Valgene våre blir ikke manipulert. Men ekstreme mennesker og organisasjoner får mer plass, og begrenser andres demokratiske rettigheter. Hver gang en ungdomspolitiker får dritt i kommentarfeltene eller innboksen, blir terskelen større for de andre som skal ytre seg. Når SIAN får bruke sin ytringsfrihet til å konspirere mot muslimer, begrenser de ytringsfriheten til andre. Trusler, hets og rasisme tærer på demokratiet vårt.

I tillegg er linja mellom hva som en har lov å si og det som er uakseptabelt, mindre tydelig. Vi må bli mer tydelige i møte med ekstreme ytringer, synes jeg. Å kalle en rasist for «innvandringskritisk» eller en høyreekstrem for «høyrevridd» er kanskje mer behagelig, men det har en pris. Vi legitimerer ekstreme holdninger og flytter grensa for hva som er akseptable ytringer.

En person som skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», er nå valgt som leder i Fremskrittspartiet. Tenk på hva det gjør med «linja». Hele det norske samfunnet har et ansvar for å sette grensa for ekstreme holdninger, men jeg mener at vi som er aktive i politikken har et større ansvar.

Jeg tror det er sunt for oss som samfunn å bli litt mer bekymra for fremveksten av ytre høyre, rasistiske grupperinger og ekstremisme. Vi må sørge for at vi de ti neste årene er mer våkne, mer bevisste og mer engasjerte i å kjempe mot disse kreftene. For hat, rasisme og konspirasjonsteorier er farlige. Det må være det mest åpenbare vi har lært av 22. juli.

De overlevende fra Utøya fortjener at vi tar denne trusselen alvorlig. Vær bevisst og vær aktiv i din motstand mot grums og hat. Hvis vi sammen gjør en innsats, betyr det noe.

Her er ungdomspartienes hilsener til AUF:

Les også

Dere har båret en stor byrde de siste ti årene

Les også

Det er viktigere enn noen gang at vi ungdomspolitikere står sammen

Les også

Vi i Trøndelag Unge Venstre står sammen med dere i kampen

Les også

Kampen mot høyreekstremisme og for et varmere, rausere og mer solidarisk samfunn fortsetter.

Les også

Men kva var det eigentleg vi aldri skulle gløyme?

Les også

Skal vi bekjempe hat og konspirasjonsteorier, må hver enkelt av oss legge ned en innsats.

Les også

22. juli er et sårt tema i norsk historie, og noe som er vanskelig å snakke om. Kan det føre til at vi glemmer hva som skjedde?