Det er forståelig at forholdet mellom det lokale Frp og det nasjonale Frp kanskje ikke er det beste, men vi alle har noe å jobbe med. Slik er det i de fleste partier.

Ikke overaskende ønsker FrP å svare på leserinnlegget jeg og Dorthea Elverum skrev i trønderdebatt. Det er fint med litt politisk diskusjon. Det som er mer overaskende er hvordan FrP setter arbeidsplassene i spill. Og hvordan de farer med sprikende kommunikasjon.

Senterpartiet mener at ved denne reformen som nå Frp sikrer flertall for vil få konsekvenser for Namsos. Fordi dere gjennomfører følgende punkter:

  • Fjerner minimumsbemanning

Dere fjerner nå minimumsbemanningen for domstolene. Til informasjon betyr det at det er ingen krav eller føringer for hvor mange som skal ha arbeidssted i Namdal Tingrett. Eller den legges jo ned, så vi kan heller skrive rettsstedet i Namdalen.

  • Namdal tingrett blir et rettssted.

Et rettssted er veldig diffust, egentlig betyr det bare at det skal finnes et rom med pulter slik at man kan ha en rettsak der om det skulle være nødvendig. Men denne plassen trenger ikke ansatte siden dere allerede har tatt bort kravet om minimumsbemanning.

  • Gir ingen forutsigbarhet for ansatte og innbyggerne tilknyttet Namdal tingrett

Der er Domstolsadministrasjonen som beslutter hvor mange rettssteder det skal være innenfor hver rettskrets og dermed kan legge ned og opprette disse på eget initiativ. Regjeringen vil heller ikke legge hinder for såkalt frivillig sammenslåing. Så kan man bare spekulere om hvem som skal motsi en sjef i Trondheim som blir enig med seg selv om å legge ned rettsstedene i Namsos, Steinkjer og på Fosen.

Fra FrP har vi hørt det ene og det andre. Før sommeren var de forferdet over domstolsreform, mens nå går de inn for det. I politikken er det en ting hva man sier, men det viktigste hva man gjør. Og FrP har valgt sprit og tobakk foran tingretter i distriktene. Dere har selv bragt opp domstolsaken i forhandlingene rundt statsbudsjettet.

Det er merkelig at FrP nå mener domstolstrukturen som de selv var mot rett før sommeren, er blitt så bra og det er en fantastisk reform. Deres egen Per Willy Amundsen sa til NTB følgende «den foreslåtte endringen i antall rettskretser framstår som unødvendig» og at «han har full tillit til at domstolene både i distriktene og i byene løser dette på en ryddig måte innenfor eksisterende lovverk» Og at «de økonomiske innsparingene vil være ubetydelige. Det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å iverksette en omfattende reform for norske domstoler»

Hva er det Settenøy og Skatland mener har endret seg siden dere inngikk flertall med Senterpartiet, Ap og SV? Eller er det rett og slett bare et spill dere kjører for å kunne få flertall for deres politikk? Er det slik at Frp har ombestemt seg?

Frp har ikke en god CV etter 6 år i regjering. Så dersom dere ønsker å vise en politikk som er god for distriktene må dere faktisk få det først. Vi gleder oss til vi kan møtes og dere kommer med en politikk som er gjennomførbar og god for distriktene.

FrP kan si de er imot sentralisering, men 6 år i et komplisert forhold med flertallet viser det motsatte.