Det er en stor glede etter flere tiår med oppturer og nedturer i arbeidet for ei mulig Jøabru, å kunne konstatere at den er tilstrekkelig utredet. En grundig rapport foreligger, og det viser seg at det er mulig å bygge ei flytebru over Seierstadfjorden.

Et enstemmig Namsos kommunestyre understreker viktigheten av bygging av Jøa-brua i sitt møte 24. mars. Ja, ønsket er så sterk at kommunen vil bidra økonomisk, vel vitende om at dette er et fylkeskommunalt ansvar. Det store VI i nye Namsos ser Jøabrua som et viktig bidrag til å binde kommunen sammen. Kommunale tjenester blir mer effektive når man kan kjøre etter behov istedenfor etter ferjeruta. Det er mange flere enn jøbyggen som ser viktigheten av brua.

Flere barnefamilier har flytta til Jøa de siste par åra, og det er mye optimisme her. Mange av våre ungdommer står bak et leserinnlegg stilet til fylkesordføreren. Det vitner om framtidstro og kamplyst. Med bru gis også folk i ulike turnusjobber fleksibilitet ved valg av bosted. Det kan styrke rekrutteringa til flere stillinger.

Jøabrua vil være med å oppfylle kommunereformens hensikt om å sikre og videreutvikle framtidige velferdstjenester og ei god og helhetlig lokal samfunnsutvikling. Jøabrua er også et sentralt punkt i nye Namsos kommunes intensjonsavtale.

Neste uke skal fylkestinget behandle saken Jøa t' land 24/7, og vi møter mann- og kvinnesterke opp for å vise engasjement og framtidstru. Visjonen om et balansert Trøndelag skulle tilsi at fylkespolitikerne ser verdien i tilrettelegging for folk og næring i distriktene. Tida med pandemi og krig i Europa viser oss hvor viktig det er å være sjølforsynt, og Jøa med sitt rike landbruk er verdifull i denne sammenhengen. For mange har denne tida gjort livet på landet mer attraktivt. Det handler om både beredskap og bolyst.

Vi vet dette handler om prioritering av penger, og vi vet det er mulig å prioritere penger til Jøabrua. Vi som bor her er vant til å betale for ferja, så selvfølgelig betaler vi gjerne for å kjøre over brua.

Lykke til med behandlinga av en svært viktig sak!