Jobber du på bensinstasjon eller med bilvask - Organiser deg!

Oslo 20191105. 
Circle K, bensinstasjon.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo 20191105. Circle K, bensinstasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Av

Vi håper du tar ansvar for et godt samarbeid til felles beste på din arbeidsplass gjennom å være organisert

DEL

MeningerPartene i arbeidslivet starter nå en felles kampanje for å organisere deg som jobber på bensinstasjon eller med bilvask. Dette er viktig fordi vi mener et organisert arbeidsliv med tariffavtaler bidrar til å sikre et seriøst arbeidsliv og lik konkurranse for bransjen. I tillegg er velorganiserte forhold viktig for å gjøre det enkelt for forbrukerne å vaske bilen med ren samvittighet.

Vi er vant med å ta et velfungerende arbeidsliv som en selvfølge. Dette gjelder dessverre ikke for alle arbeidstakere. I en fersk rapport om forholdende i bilvaskbransjen beskriver A-krimsenteret hvordan deler av næringen bryter viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven for å kunne tilby forbrukerne ren bil til en lavest mulig pris. Ved mange av de kontrollerte virksomhetene ble det avdekket:

  • Tilfeller der utenlandske arbeidstakere befinner seg i en avhengighetssituasjon som gjør dem sårbare for å bli utnyttet av arbeidsgiver.
  • Helt eller delvis tilsidesettelse av bestemmelsene som gjelder på området for lønn og arbeidstid.
  • Manglende respekt for kravene som gjelder for helse, miljø og sikkerhet.

A-krimsenterets rapport er en dyster skildring av skyggesiden i det norske arbeidslivet. En skyggeside få av oss forholder oss til daglig, men som allikevel er høyst relevant og svært alvorlig for arbeidstakerne dette gjelder.

Som arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner er vi takknemlige for kontrollmyndighetenes innsats når det gjelder å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet i markedet for bilvask. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette for at flest mulig selv kan være med på å ta ansvar for ordentlige og ryddige forhold i arbeidslivet. I forlengelsen av dette stiller vi oss også gjensidig positive til et organisert arbeidsliv og inngåelse av tariffavtaler.

Vi håper du tar ansvar for et godt samarbeid til felles beste på din arbeidsplass gjennom å være organisert. Gjennom å være organisert er det lett å kjenne til egne rettigheter og søke råd om viktige spørsmål av stor betydning for et velfungerende arbeidsliv. Med en tariffavtale legger man grunnlaget for et godt samarbeid på tvers av arbeidstaker- og arbeidsgiversiden gjennom enighet om viktige forhold som ellers kan fremstå som usikre og uavklarte. Også som arbeidsgiver er det viktig å være organisert og gjennom dette bidra til ordentlige og ryddige arbeidsforhold.

Myndighetene har et viktig ansvar for å rydde opp i utfordringene som gjør seg gjeldende i den kriminelle delen av bilvaskbransjen. Vi oppfordrer selvsagt også deg til å vaske bilen med ren samvittighet gjennom å si nei til useriøse aktører. Og til de som er uorganiserte på arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden: organiser deg nå!

Artikkeltags