Gå til sidens hovedinnhold

Jorda står i brann: Besteforeldrenes Klimaaksjon oppfordrer alle til å stemme på klimaet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hetebølger, tørke, skogbranner og store oversvømmelser har dominert overskriftene i sommer. Det er tydelige tegn på at tida for festtaler er slutt! Norge skal de neste ni år redusere CO2-utslippene med 55 prosent. Mange av landene rundt oss i Vest-Europa har foretatt store reduksjoner av CO2-utslipp. Utslippskuttene er 29 prosent i Sverige, 36 prosent i Tyskland og hele 45 prosent i Storbritannia.

EU som union har redusert med 20-25 prosent. Norge står på stedet hvil med bare 4 prosent. Regjeringen har de siste årene med Frp som bremsekloss forsterket Norges rolle som klimaversting i Vest-Europa.

Hvordan skal Norge klare å redusere utslippene med 55 prosent når de de store partiene så langt i valgkampen prater og kommer med tomme ord, mens forslag til konkrete tiltak er fraværende? Bør det ikke få konsekvenser for partier som fortsetter å dele ut letekonsesjoner for olje, som subsidierer flytrafikken mellom de store byene og til utlandet, som står for omfattende utbygging av samfunnsøkonomisk ulønnsomme motorveger til en standard vi ikke trenger, som ikke ønsker å øke CO2-avgiften opp til 2000 kr. per tonn nå, og som ikke engang prioriterer elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer?

Flyskam

Ola Nordmann flyr enormt mye: Fire ganger mer enn svenskene og ti ganger mer enn en gjennomsnittlig EU-borger. Flyreiser forårsaker 25 prosent av klimagassutslippene til en norsk gjennomsnittsfamilie.

Motorvegbonanza

De siste åtte årene har vi sett en motorvegbonanza uten sidestykke. Det er pøst på med enorme ekstrauttak fra oljefondet for å bygge 4-felts motorveger med hastighet 110 km/t, delvis på strekninger med årsdøgntrafikk godt under 12000. Det er det ingen andre land som gjør. Øker hastigheten fra 90 til 110 km/t,økes CO2-utslippet med 25 prosent.

Olje og Oljefondet

Oljeindustrien støttes med minst 100 milliarder kr, mens grønne næringer avspises med bare fire milliarder. Men noe går endelig i oljebransjens disfavør. Det internasjonale energibyrået IEA slår fast at det ikke kan åpnes nye olje- og gassfelt dersom vi skal holde temperaturøkningen på 1,5 grader. Flere banker har sagt at de ikke lenger vil låne ut penger til nye prosjekter innen fossilt brennstoff.

Følgende positive hendelser nevnes:

  • Oljeselskapet Shell ble i Nederland dømt til å kutte karbonutslippene sine i kampen mot klimaendringer. De må kutte utslippene med 45 prosent innen 2030.
  • I oljeselskapet Chevron stemte et stort flertall av aksjonærene 26. mai mot styret og gikk inn for at selskapet skal redusere utslippene, også utslipp fra kjøperne av selskapets olje og gass. Chevron er USA nest største oljeselskap.
  • Oljegiganten ExxonMobil fikk på generalforsamlingen 26. mai valgt inn to klimaaktivister styret, til tross for kraftig motstand fra ledelsen. Klimaaktivistene fikk støtte av storeiere som pensjonsfond i USA og verdens største investeringsfond, Blackrock.
  • FNs nylig fremlagte klimarapport viser at gjennomsnittstemperaturen på jorda allerede har steget med 1,1 grad. Generalsekretær Antonio Guterres sier rapporten er «kode rød» for menneskeheten, og at alarmklokkene er øredøvende. Selv om vi nå greier å begrense videre utslipp kraftig, vil temperaturstigningen allikevel få katastrofale konsekvenser for jorda. Han ber om umiddelbar stopp i all leting etter ny olje. Men i Norge er det full gass på å utdele nye letekonsesjoner i omstridte sjøområder i Barentshavet basert på statlige subsidier. Til og med USA er nå kritisk til Norges oljeboring langt mot nord.

Besteforeldrenes klimaaksjon har undersøkt partienes miljøpolitikk: Rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet!Grønt lys til MDG, SV, Rødt og Venstre!

Vi oppfordrer alle til å la klimaet avgjøre hvem du stemmer på 13. september!

Kommentarer til denne saken