Gå til sidens hovedinnhold

Jordbruksopprøret – nesten 50 år etter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nesten 50 år er gått siden Hitraaksjonen og «jamstillingsvedtaket» i Stortinget om å jamstille lønnsvilkårene for jordbruket og industrien. Nedgangen i sysselsettinga i jordbruket uroet mange – den gangen, som nå – og særlig ble mange gårdsbruk i utkantene lagt ned eller slått sammen. Lønnsomheten i jordbruket var gradvis blitt svekket i sammenlikning med andre næringer.

I 1972 ble Øksnesutvalget, ledet av Arbeiderpartiets Oskar Øksnes, satt ned. I 1974 la de fram innstillinga «Støtteordninger i jordbruket». Dette la grunnlaget for jamstillingsvedtaket året etter.

Hitraaksjonen var en skattenekt-aksjon utgått av bønder fra Hitra og Frøya. Landbrukskomiteen på Stortinget, ledet av Berge Furre, arbeidet fram jamstillingsvedtaket i 1975 som innebar at det skulle bli bedre vilkår for bøndene snarest mulig, og senest i løpet av tre avtaleperioder.

Jamstillingsvedtaket medførte økt optimisme og oppsving i jordbruket. Oskar Øksnes var landbruksminister i perioden 1976-1982 og dermed den som fikk ansvar for å gjennomføre opptrappinga.

Årets bondeopprør minner mye om situasjonen på 1970-tallet. Problemstillingene er de samme; lav lønnsomhet, dårlig betalt for arbeidsinnsatsen og lav status for bondeyrket. Jordbruker trenger ny optimisme. Den kommer ikke uten at bondens innsats blir verdsatt på en helt annen måte.

Bøndene er selvstendige næringsdrivere med høy arbeidsinnsats. Timelønna står ikke i stil med innsatsen, og mulighetene for investeringer er for lave til å dekke behovet. På en gård trengs både maskiner, dyr og andre driftsmidler som må betales med midler fra gårdsdrifta.

På 1970-tallet var det i stor grad familiebruk med helårsinnsats og ofte mer enn ett årsverk, pluss at flere generasjoner bodde på gården. I dag er antall bruk kraftig redusert og bruksstørrelsen har økt vesentlig. På mange gårder er bonden ofte alene på dagtid, eller har annen jobb utenom og driver gården på kvelden og natta. En svært stor andel av jorda drives av bønder med inntekter ved sida av gården. Om lag en tredel av jordbruksarealet er leiejord. De som skal ha helårsinntekt fra jordbruket, må drive svært intensivt og med mye innsats.

Det bør gå an å leve av en gård selv om den «bare» har ett årsverk. Bruddet i jordbruksforhandlingene var riktig, ikke bare med utgangspunkt i bondens lønn, men også uviljen fra regjeringa til å gjøre endringer i struktur, samt null vilje til friske midler i ombygging av båsfjøs til løsdrift, noe som haster. 2034 kommer snart! Regjeringas linje, som Listhaug staket ut og Bollestad har videreført, må snus!!

Arbeiderpartiets vedtatte opptrappingsplan for jordbruket er klar til å settes ut i livet!

Årets jordbruksoppgjør ble preget av et «bondeopprør» som har stilt store spørsmålstegn ved tallmaterialet som er lagt til grunn i forhandlingene. Bondeorganisasjonene forlot forhandlingene på grunn av den uviljen de oppfattet at Staten kom til forhandlingene med. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har flertall i Stortinget og er nå blitt enige om at oppgjøret blir slik staten tilbød – mindre enn halvparten av bøndenes krav.

Det trengs nå et nytt jamstillingsvedtak med forpliktende opptrapping av bøndenes inntekt og arbeidsvilkår. Et nytt politisk flertall etter stortingsvalget i høst må raskt sette dette på dagsordenen og sikre at vi opprettholder matproduksjonen, sikrer matberedskap og forsyningsgraden, og bruken av all tilgjengelig matjord i hele landet.

Arbeiderpartiet er klar til å gå inn i disse drøftingene og bidra til at bondeyrket kan utøves av stolte og innsatsvillige utøvere med ny tru på framtida. Norge trenger bøndene. Og vi trenger framtidstrua for å sikre framtidig rekruttering og bosetting på bygdene. Matproduksjon er for viktig til å overlates til markedskreftene og dem som tilbyr den billigst.

Kommentarer til denne saken