Gå til sidens hovedinnhold

Julehilsen fra Høyres fylkestingsgruppe i Trøndelag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da er det juletid for oss i fylkespolitikken, vi setter oss ned og tenker tilbake på et annerledes år. 2020 ble året vi ble eksperter på Teams-møter, hjemmekontor og sprit ble brukt til stadighet. Vi har ikke kunnet reise så mye for å møte alle gode Høyrekolleger i lokalforeninger og kommunestyrer, eller besøke skoler og arbeidsplasser. Men det har vært like viktig, om ikke viktigere, å stå på politisk for å fremme saker vi mener er viktige for Trøndelag og trønderne gjennom en krevende tid. Som en del av et mindretall får vi ikke gjennomslag for alt, men vi har klart å sette dagsorden og påvirke i mange viktige saker.

Et år der vi har holdt mer avstand har gitt nye utfordringer og gjør at vi lever på en annerledes måte. Vi må reise sikkert med våre kollektivtilbud, og undervisningen i skolen har måttet foregå på helt nye måter. Med dette som bakteppe har rådmannen og det politiske miljøet gjort mange gode tiltak. Men vi har også tatt opp saker med tiltak for bedret psykisk helse og en bedre skole. Et viktig og vanskelig tema som vi har satt dagsorden er forebygging av selvmord. Vi har vedtatt en nullvisjon for selvmord i Trøndelag. Mange lokallag i Høyre løftet også denne saken og har bedt om at fylkeskommunen tar ansvaret for å utarbeide en felles handlingsplan. Vi vil gjøre vårt for at dette fortsatt blir en del av dagsordenen i 2021.

Ikke et julebrev uten en fylkesvei! Vi har i våre alternative budsjetter prioritert midler til fylkesveier, bruer og ferjeleier dette året også. Riktignok frustrerer det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har samme vilje og evne, men for Høyre vil det alltid være viktig å fokusere på det som er helt nødvendig for næringsliv og folk i by og bygd. Vi må sikre at folk og varer kommer trygt frem.

Skal vi avslutningsvis trekke frem noen i vår julehilsen blir det veteranene i Trøndelag. De har virkelig gjort en ekstra innsats dette året gjennom vakthold ved St. Olavs, rydding på Krigsskolen, samt et enormt engasjement for at alle skal være inkludert, få hjelp og føle seg velkommen. Vi sender derfor en spesiell hilsen til alle dere og tenker at 2021 blir året vi åpner et nytt Veteranhus i Midt-Norge.

Med disse linjene ønsker vi alle en riktig god jul, og håper 2021 blir litt annerledes enn 2020.

Julehilsen fra Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe

Kommentarer til denne saken