Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i ulike bransjer i norsk arbeidsliv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunal Rapport har 18. mars en stor reportasje om svart arbeid og sosial dumping der det vises til at stadig flere kommuner trapper opp kampen mot svart arbeid og arbeidsmiljøkriminalitet. Offentlige innkjøpere som kommuner, fylkeskommunen og staten er store innkjøpere av varer og tjenester. Det er anslått at det gjøres innkjøp for ca. 500 milliarder hvert år. Dette er tjenester som er attraktive både for de seriøse leverandørene og de som er mindre seriøse og de som må betraktes som kriminelle aktører.De useriøse er ute etter lettjente penger og gode etablerte rutiner og verktøy for kontroll kan hindre dette.

I arbeidslivet i Norge er det vedtatt allmengjøringsforskrifter i flere bransjer som fastsetter hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelder for disse bransjene. Det vil i praksis si at det er fastsatte timelønnssatser i disse bransjene som skal følges, eller dersom det er tariffavtale skal den følges.

I Norge er det flere offentlige etater som er satt til å følge opp innenfor eget regelverk. Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår er det Arbeidstilsynet som skal påse at allmenngjøringsforskriftene følges innenfor de bransjer som de er vedtatt for.

I enkelte områder i landet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet med en rekke andre samarbeidende etater lokalisert i A- krimsenter. Hovedoppgaven til disse sentrene er å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet og få straffet de kriminelle og satt de ut av spill. Ved å gjøre en god jobb på dette området bidrar de i stor grad til å hjelpe de seriøse aktørene som i denne sammenheng blir utsatt for konkurransevridning.

I disse dager er felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2020 offentliggjort og til min store forundring registrerer jeg på tross av at dette samarbeidet har foregått i mange år at manglende støtte i regelverket for deling, sammenstilling og lagring av informasjon, med manglende systemstøtte, er den største utfordringen. Det gjør samarbeidet ineffektivt og slitsomt for etatene som arbeider ved disse sentrene. Dette medfører tunge og uhensiktsmessige arbeidsprosesser og tidstap når de kriminelle aktørene skal tas. I tillegg registreres det at det også stilles spørsmål ved politiets hjemmelsgrunnlag for deltagelse i tverretatlige kontroller. Dette er forhold som burde ha vært løst for lenge siden. En sendrektighet på dette området tas mot med takk fra de som utøver arbeidslivskriminalitet.

Det er derfor svært viktig at kommunene, fylkeskommuner og A-krimsentrene får de verktøy som er hensiktsmessige og effektive i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Klarer vi ikke å bekjempe de useriøse aktørene vil det i stor grad gå ut over de seriøse.

Dette er problemstillinger som har vært kjent lenge. Nå er det på tide at de som har ansvaret for å fastsette regelverket, regjeringen og Stortinget, handler raskt og får nødvendige verktøy på plass.

Kommentarer til denne saken