Kampen om arbeidskrafta var et av temaene som ble tatt opp under Trøndelagsmøtet 2023

Trøndelag har kun 1,3 arbeidssøkere per stilling. Vi trenger folka og vi trenger derfor å inkludere de 54 000 som står utenfor utdanning eller arbeid i Trøndelag.

Vi trenger et inkluderende arbeidsliv. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om at IA avtalen som ble fremforhandlet i 2019 videreføres i to nye år. Innen mange yrker så er det så stor knapphet på arbeidskraft at den enkleste, om ikke den eneste måten å ha tilgang til nok kompetent arbeidskraft er å ta vare på de som allerede er på plass.

IA-avtalen satser på forebyggende arbeidsmiljø, samt innsats mot lange og hyppige gjentakende sykefravær.

Vi er ikke nok trøndere i forhold til behovet. Derfor må vi bevarer det gode med å stå i arbeid og forhindre at folk faller ut fra arbeidslivet. Flere må inkluderes og eldre må kunne stå lengre i arbeid. Skal vi lykkes med dette må vi gjøre arbeidslivet attraktivt. Noe du ønsker å være en del av!

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.

Vi må sette arbeidsmiljøet i sentrum. Et godt arbeidsmiljø gir mindre sykefravær og frafall, samt økt produktivitet, kvalitet og lønnsomhet. På folkemunne definerer man ofte arbeidsmiljø med trivsel, praten med kollega, trening i arbeidstiden eller kake på fredag og firmahytte. Dette er viktig for mange, men arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

For å oppnå dette er den norske modellen måten å jobbe på.

Ledelse og ansatte som jobber mot samme mål. Den norske modellen handler om kunnskap for en bedre verden. Den norske modellen har gitt høy økonomisk vekst og fordelt velstanden jevnt. Modellen møtes med interesse blant samfunnsbyggere i andre deler av verden. Modellen har skapt høy sysselsetting, god omstillingsevne og et lærende arbeidsliv.

Den norske modellen har bidratt til at bedrifter har forhindret skader ved å se på problematikken sammen og ansatte som har vært med å utvikle egen arbeidsplass til å bli attraktiv.

Selvstyrte ansatte er effektivt.

Det at leder, verneombud og tillitsvalgte setter seg sammen er avgjørende for å gå i riktig retning i det videre arbeidet med arbeidsmiljøet.

LO Trøndelag er fornøyde med at IA-avtalen forlenges, og ser fram til et godt partssamarbeid den neste perioden for å nå målene i IA-avtalen. Det er viktig for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og det er viktig for oss som samfunn.