Bare i år har det blitt bosatt over 19 000 flyktninger i Norge. Barn som har flyktet til Norge trenger inkluderende lokalsamfunn, trygge voksne og positive opplevelser for å bidra til å normalisere hverdagen. Du kan være med på å gi barna et godt nærmiljø og meningsfull fritid.

Over hele landet jobbes det nå på spreng for at barn og familier skal få en god hverdag på nye skoler, nye barnehager og i nye jobber. Beregninger fra UDI viser at det kan komme 40 000 flyktninger fra Ukraina i 2022. Heldigvis har norske kommuner en stor vilje og evne til å bosette flyktninger. Mange ukrainere bor allerede i kommuner, og flere vil komme flyttende de neste ukene og månedene.

Se for deg at du er i et helt nytt land, uten å kunne språket, ha et nettverk og kunnskap om hva som finnes av tilbud og aktiviteter. Da er det fint med en god nabo som kan hjelpe med å bli kjent med nærmiljøet. Gjennom å få delta på ulike aktiviteter og bli bedre kjent med nærmiljøet, kan barna få en meningsfull og aktiv fritid.

I Redd Barnas prosjekt «En god nabo» får du muligheten til å bli bedre kjent med en familie som nylig er blitt bosatt i Norge, og sammen blir dere enig om hva dere har lyst til å gjøre. Det kan være å dra på lekeplassen i nabolaget, lage mat, besøke biblioteket, bowle eller å gå på tur sammen. Ved å være en god nabo bidrar du til at familien og barna blir kjent med sitt nye nærmiljø, og tilrettelegger for at barna får mulighet til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Slik blir det lettere for barna å få venner, lære seg norsk og oppleve mestring. Du kan være «en god nabo» sammen med familien din, eller i team med andre frivillige som også har meldt seg som gode naboer. Du får opplæring og oppfølging av Redd Barna både før og underveis.

Det er mange barn og familier som flykter fra krig og konflikt. Ved å bli «en god nabo» til en nylig bosatt familie kan du gjøre en forskjell for familier på flukt, fra Ukraina, men også mange andre land. Som «en god nabo» viser du at du bryr deg, samtidig som du hjelper en familie med å kjenne på normalitet og mestring. Familier som har deltatt i En god nabo har sagt at det «betyr alt» for dem. Frivillige forteller at de blir kjent med nye mennesker, nærmiljøet og seg selv på en ny måte.

Alle trenger gode naboer, særlig barn som er nye i Norge. Så om du kjenner på at du har lyst til å hjelpe de som har flyktet fra krig og konflikt, og som nå er i din kommune, så kan du starte med å være «en god nabo».