Svaret er nei. Et hus trenger stadig oppussing som koster årlig. Og det å leve med uføretrygd er svært utfordrende med tanke på alle kostnader. I tillegg så koster veldig mye med snekker og rørlegger hvis man trenger vedlikehold på et hus eller bolig.

Det finnes ikkeoffentlige ytelser for å søke på for å dekke vedlikeholdsregninger på hus eller bolig. Det lønner seg ikke å eie bolig hvis man er funksjonshemmet. Da tyr man til høye forbrukslån for å dekke opp regninger til snekker, elektriker eller rørlegger. Jeg synes ikke noe om det.

Jeg tok det valget selv å flytte inn i et kommunalt bofellesskap med grunnlag for at jeg orket ikke å ha vedlikeholdsansvaret hengende over seg ved å eie eget hus. Det er svært befriende å leie så lenge at man vet at jeg ikke har vedlikeholdsansvar. Jeg vil rose servicen som ytes av tjenesteyterne som arbeider der, de gir fabelaktig god omsorg også.

Sannheten er vel at ingen funksjonshemmede brukere kan eie sin private bolig, da går det utover uføretrygda og mer til. Da tyr man til kredittløsning som forbrukslån, som jeg advarer imot.