(Namdalsavisa)

Han har blant annet sagt at han ønsker å samle gamle Sovjetunionen, og det driver han med, land for land. Vi vet en del om hvem som står på den listen, men vi vet ikke i hvilken rekkefølge han vil angripe problematikken. Han har forberedt med å opprette enklaver i flere land, og det skulle nå være klart at disse landene står i overhengende fare for å bli angrepet.

At noen kan mene at Putin har sikkerhetsinteresser i andre, suverene land, kan jeg på ingen måte akseptere. De som mener det, bør tenke over om Putin har sikkerhetsinteresser overfor den russiske minoriteten i Finnmark. Og om han derfor av sikkerhetshensyn må invadere Finnmark. Putin er ikke redd for NATO. Han er redd for demokrati. Hvis jeg var Sverige og Finland, ville jeg skynde meg inn i NATO mens Putin er opptatt på annet hold. Jeg ville desidert ikke vente til forholdene har roet seg.

Putin har hatt all makt i ca. 20 år. Han forsøker å holde sitt eget folk i et uopplyst jerngrep. Han har satt i verk flere krigstog mot sine naboer, og det er vel bare Vårherre som vet hvor mange drap han er skyldig i. Ingen stor overraskelse at det er vanskelig for etterretningen å gi Putin nyheter han ikke vil ha. Jeg forstår at dette er en viktig årsak til at han feilvurderte konsekvensene av en invasjon i Ukraina.

Ukraina har vist en enorm forsvarsvilje, og landet har et lederskap som har imponert de fleste med sin handlekraft og sitt mot. I tillegg er landet så stort at det er av betydning i verden at landbruksproduksjonen får gå sin gang. Det synes som Putin i mangel på framgang i okkupasjon på bakkenivå nå prøver å bombe landet tilbake til steinalderen. Vi gråter når vi ser hva sivilbefolkningen går gjennom. Det er ingen tvil om at det trengs fred i Ukraina.

Men går det an å forhandle fred med en diktator?

Hvis Putin kommer ut av Ukraina med makten og æren i behold, hvor lenge går det da før han er i sving med neste invasjonsprosjekt? Hvis Putin neste gang angriper et land som vi i vesten har litt mer problemer med å plassere i geografien, et land som ikke produserer store mengder varer som er viktige for verdenshandelen, et land som har mindre motstandsevne enn Ukraina, og som ikke har en ledelse som er villige til å gi alt: Hva da? Da er det stor sjanse for at han får jobbe videre med sitt imperialistiske prosjekt.

I mine øyne driver Putin folkemord i Ukraina. Det kan se ut som sivile mål er prioritert. Kan man forhandle fred med en mann som lover humanitære korridorer for evakuering av innestengte flyktninger som sulter og fryser, men som møter dem med bomber og skuddsalver?

Fred i vår tid?