Gå til sidens hovedinnhold

Kan vi oppleve at våre folkevalgte gir et velfungerende bygdesenter i stikken, for prisen av en to-roms leilighet i bykjernen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Steinkjer kommune sin økonomiplan for 2021 -2024 står det å lese: «HDO-tilbudet for Beitstad og Kvam skal fases ut, og eventuelt flyttes til Dampsaga i Steinkjer sentrum». I følge forslaget til budsjett vil kommunen spare om lag 1,7 millioner på å legge ned Kvam eldresenter. Til dere som mener at «sentralisering» og «stordrift» innen eldreomsorgen er det eneste rette, vil det være bortkastet tid å lese videre.

Dagens situasjon hva angår Kvam:

Takket være et godt samarbeid mellom Kommunen og driftige folk i bygda, har vi i dag et sentrum vi kan være stolte av. Det inneholder Coop marked Kvam, nærbutikken vår som på en måte er limet i bygda, og som dekker behov langt utover det å fylle handlevogna. Vi har Kvam Motell, Kvam kirke, Kvam nye skole med flerbrukshall, Kvam barnehage, Kvam grendehus, Kvam eldresenter med 14 omsorgsboliger i tilknytning til sentret, samt Kvam idrettslag som har lagt til rette for trivsel og mosjon gjennom det flotte anlegget, «sentrumsrunden», og idrettsbane. I tillegg er to av bygdas entreprenører i startfasen av å lage et boligfelt med 6 leiligheter.

Alt dette er institusjoner som gjør at bygdesenteret er attraktivt for oss som bor i bygda. Fra barnehagen for de yngste, til Eldresenteret med omsorgsboligene for de eldre. Institusjoner som er viktige hver for seg, men der alle er avhengige av hverandre, for at dette skal fungere.

Hva skjer hvis en av bærebjelkene i «byggverket» begynner å vakle? Legges for eksempel Eldresenteret ned, vil det gi problemer for nærbutikken vår. Senteret, som er en stor og viktig kunde, er med som en garantist for at grunnlaget for å beholde butikken er der. Skulle butikken ryke, vil det i neste omgang gå utover Motellet osv. Hva med de to dyktige entreprenørene som er i startfasen med å legge til rette for bygging av leiligheter? Hvor attraktivt vil det være å bo i, eller flytte til, et bygdemiljø som holder på å rakne? På lang sikt vil dette føre til raskere sentralisering mot bykjernen med de problemer det måtte medføre.

Hva med økonomien? I dag er det 14 årsverk ved Kvam eldresenter. Hva om 5 – 6 av disse må ut av kommunen for å få seg arbeid? Hva med de som bor i omsorgsboliger i dag? Kan vi kalle det «omsorg», hvis de som står for trygghet og trivsel blir flyttet til sentrum? Neppe. Beboerne kommer til å føle seg utrygge.

Steinkjer kommune har som erklært mål at de skal være en aldersvennlig kommune. At tilknytning og kort avstand er veldig viktig, vet alle som har hatt noen av sine i en slik institusjon. Reaksjonene på forslaget om nedleggelse blir av bygdefolket mottatt med både sinne og mismot. For noen, også den farligste av alle holdninger: Avmakt .

Konklusjon:

Steinkjer kommune oppleves i dag som et godt sted å bo og leve. Dette takket være flere år med en fornuftig politikk som tilgodeser både bykjernen og tilliggende bygder, noe vi håper vil fortsette. Så til de/dere som skal ta en avgjørelse: Ikke bli de første som ødelegger dette. Vi er klar over at det er både menneskelig, og lett å tenke: «Ja, ja, det senteret ligger langt unna, så det angår ikke oss». Før en slik tanke får fotfeste, tenk da først over hva Arnulf Øverland sier i et av sine dikt: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Kommentarer til denne saken