Gå til sidens hovedinnhold

Kanskje vi trenger et Nye jernbaner?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På det verbale planet ser det ut til at det er enighet blant politikere at i de store byene må det satses på kollektivtransport. Det er også tydelige signaler om at mer at gods må bort fra veier og over på båt og bane. Ser vi derimot på Nasjonal transportplan for 2018 til 2029 er det satt av 536 milliarder til veiformål og 319 til jernbaneformål. Det er tydelig hva som prioriteres. Ett av de mange prestisjeprosjektene når det gjelder vei, er ny E39 langs kysten mellom Trondheim og Kristiansand.

Prislappen for den er 340 milliarder kroner. Altså mer enn til jernbaneformål. Nord-Norgebanen er stipulert til å koste 100 milliarder. Skulle man bygge en ny ferdselsåre mellom Stiftstaden og Sørlandets hovedstad, ville en jernbane være miljøvennlig godstransport, og et spektakulært og et eksotisk tilbud for både mange passasjer, også utenlandske.

I Trondheim har diskusjonen gått i flere tiår om hvor den nye godsterminalen skal ligge. Nå har også fylkeskommunen kastet seg ut i debatten. De ønsker en helhetlig løsning for godstransport i Trøndelag. Vegforum Trøndelag har også bidratt med forslag til en løsning. Forumet har som formål å ivareta næringslivets interesser og spesielt næringstransporten.

Lederen i forumet er også knyttet til Norges lastebileierforbund. Nå foreslår forumet en firefelts motorvei med start ca. 4 mil sør for Trondheim og som skal ende ca. en mil øst for sentrum. Den nye motorveien er ment å erstatte nåværende E6 og målsettingen er å redusere gjennomgangstrafikken gjennom byen. Statens vegvesen støtter selvfølgelig forumets forslag.

Et økende miljø- og klimaengasjement og signaler fra majoriteten av politikere tilsier at forurensende transport må kraftig ned. Derfor ville det være fremtidsrettet å satse mer på jernbane både for frakt av gods og passasjerer. Et alternativ til ny motorvei ville være en omkjørings-jernbane stekningen Støren/Melhus til området i nærheten av Trondheim lufthavn, Værnes. Der ville det være mulig å overføre gods og passasjerer fra tog til fly og gods til båt og omvendt.

Vi trenger et fremtidsrettet næringsliv, altså et Jernbaneforum Trøndelag, og et offensivt Jernbaneverk Trøndelag. Kanskje vi trenger et Nye jernbaner. Da ville det virkelig kunne bli vei i vellinga.

Kommentarer til denne saken