Direktør Janne Sollie i AtB har gitt et tilsvar på mitt innlegg med tittelen «Kjære AtB, fortell meg hvorfor». Innlegget handlet om at AtB har innført en ordning hvor passasjerer på langdistansebussene må be sjåføren om at bussen skal stoppe hvis man har behov for toalettbesøk. Ja, du leser rett.

Svaret fra AtB er at dette handler om trafikksikkerhet, og jeg siterer direktøren: «AtB har veid flere ulike hensyn mot hverandre og kommet til at det ikke er forsvarlig å legge opp til at passasjerer skal bevege seg usikret inne i bussen når bussen er i fart, fordi risikoen og potensialet for alvorlig skade på passasjerer er for stor».

Les også

Vi vet at det kan være reisende som ut fra helsemessige eller andre årsaker har behov som det ordinære kollektivtilbudet ikke kan dekke

Men vet direktøren hvordan den nye ordningen praktiseres? Det skrekkscenariet som direktøren så levende beskriver er faktisk blitt konsekvensen av den nye ordningen. Tidligere har alle passasjerer, både de med og uten funksjonsproblemer kunnet sette seg i nærheten av toalettet. Nå skal man gå framover i en buss i høy hastighet og prøve å fange oppmerksomheten til en sjåfør som burde ha oppmerksomheten rettet mot veien. Sjåføren skal så - på periodisk glatt føre - i all hast prøve å finne et sted å stoppe imens den trengende selv skal gå 13 meter tilbake til toalettet. Har AtB gjort en risikoanalyse av disse to alternativene? Livet er et sjansespill, Janne Sollie, og skal risikoen reduseres til null må dere slutte å drifte buss. Når det argumenteres med trafikksikkerhet og realiteten blir økt risiko, så blir det bare meningsløst. Jeg har ikke møtt noen andre enn AtB sine direktører som klarer å se fornuft i dette.

Argumentet om trafikksikkerhet lyder enda mer hult når det er tillatt med ståplasser i AtB-busser som kjører i 90-sone. Til dere som i dag har lov til å stå på AtB sine busser ned mot Klett, minner jeg om direktørens regnestykke; hvis du veier 65 kilo og det blir en bråstopp i 80 km/t, utgjør du omtrent 1,6 tonn. Utfallet er nok dessverre ikke avhengig av busskategori 2 eller 3 i en slik situasjon og jeg strever med logikken i AtB sin argumentasjon.

Det er nok nå, AtB.

Jeg har sans for ærlighet. AtB sitt opprinnelige forslag var at de ikke ønsket toaletter på langdistansebussene, sannsynligvis av økonomiske årsaker. AtB ble i første omgang nedstemt av fylkespolitikerne og har dermed kommet med det alternative forslaget som nå er innført. Jeg møter daglig mennesker, også uten spesifikke blære/mage/tarmproblemer, som sier at de ikke vil ta bussen fra Røros til Trondheim når de ikke har tilgang på toalett. Jeg spår at passasjerantallet vil gå ned på langdistansebussene hvis dagens ordning opprettholdes. Jeg trodde AtB skulle utvikle kollektivtilbudet…

Les også

AtB ydmyker sine passasjerer

Jeg har etter mange AtB-oppslag den senere tid begynt å lure på hvilke verdier AtB sine direktører styrer etter. At passasjerer ydmykes daglig ser ikke ut til å gjøre inntrykk på direktørene, ei heller at passasjerer sperres inne på toalettet (dette har skjedd). Så leser jeg følgende fra den samme direktør: «Vi vet at det kan være reisende som ut fra helsemessige eller andre årsaker, har behov som det ordinære kollektivtilbudet ikke kan dekke.» For det første har de aller fleste av oss «behov» som må dekkes i løpet av en tre timer og tyve minutter lang busstur.

Det ble publisert et innlegg i Adressa nylig fra Landsforeningen for fordøyelsessykdommer hvor de beskrev de utfordringer de står overfor ved langvarig reise: Hva med dem? Hva med dem som sliter med hyperaktiv blære? Hva med kreftpasienter med stråleskadet blære og tarm? Direktørens utsagn bør vekke oppmerksomhet i mange pasientorganisasjoner. Vi lever i et samfunn hvor vi har en lov mot slik diskriminering og de fleste ønsker å tilrettelegge for funksjonshemmede. Gjelder ikke diskrimineringsloven for AtB? Jeg undres over direktørens utsagn.

Jeg har begynt å forstå at fylket har en kollektivtransportforvalter som virker å gjøre som de selv vil. Saken vil komme opp på Fylkestinget og jeg ber innstendig om at fylkespolitikerne stopper dette tiltaket på vegne av alle de som rammes. Så må det komme et direktiv fra den nye Samferdselsministeren om at langdistansebusser skal ha toaletter slik at de med funksjonshemninger relatert til blære/tarm ikke ekskluderes fra offentlig transport.