Gå til sidens hovedinnhold

Kjære fylkesordfører, berg oss fra motorvei-ideologiens råkjør!

Jeg er relativt fersk i politikken, men er det en ting jeg har lært, så er det at det er Tore O. som til syvende og sist er den som bestemmer i Trøndelag. Så derfor strekker jeg ut en hånd i dette åpne brevet, i håp om at Trøndelags sterke mann skal redde dagen:

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hei Tore.

Trondheim er nå sistemann i rekka som må godkjenne reguleringsplanen for ny E6 med 110-standard nordover. Det virker som at det er mye rart som har foregått i denne prosessen, og kommunikasjonen fra Nye Veier har mildt sagt vært...rotete. I Miljøpartiet De Grønne mener vi generelt at føringene som ligger til grunn for beregning av såkalt «samfunnsøkonomisk nytte» for infrastrukturprosjekter er for dårlige. Det tas ikke hensyn til nedbygging av natur og matjord eller til de ulike kostnadene som indirekte dyttes ned på brukerne av den nye infrastrukturen når ulike scenarioer vurderes (som f.eks variasjon i energibruk og bompenger). Til grunn for ny E6 med 110-standard kan en vel kort sagt summere bestillingen til nye veier fra daværende Frp-regjering som «mæst mulig vei for pængan!»

Vel. Nå, rett før siste innspurten i Trondheim, viser det seg at veien ikke engang er samfunnsøkonomisk lønnsom etter blå-blå standard! Enda hvor hardt de har tatt i har de ikke greid å presse ut «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» fra kalkylene sine. Oppblåste trafikktall som ikke tar hensyn til framtidig bompengeinnkreving, beregnet hastighet for tungtransport på 90 km/t (fartssperra på disse kjøretøyene er på 80 km/t), beregnet snittfart for øvrig trafikk tett oppi 110 km/t og null hensyn til vedtatte nullvekstmål holdt ikke for å få regnestykket til å gå opp. Men her er det noen som har bestemt seg for lengst. Dette har aldri handlet om rasjonell samfunnsøkonomi. E6 med 110 nordover fra Trondheim er et resultat av en utdatert asfalt-ideologi kjempet fram av Frp-ere som vil ha høy fart, koste hva det koste vil.

Som du vet har vi i MDG aldri vært særlig fan av ny vei. Det handler ikke om at vi ikke ønsker at folk og gods skal komme seg fram, men at økt kapasitet på E6 ikke er det som bør prioriteres høyest i 2020 når de store pengene skal brukes. Globalt har vi en klima- og naturkrise som står og hamrer på døra, nasjonalt har vi natur og matjord som skriker etter sterkere vern og lokalt har vi en utdatert bane med behov for opprusting og distriktsveier med et betydelig vedlikeholds- og rassikringsetterslep. Om man på død og liv skal presse igjennom en motorveiopprustning får det holde i massevis med en utbedring av dagens vei, med maks 90 km/t grense og styrkede trafikksikkerhetstiltak.

Når jeg nå henvender meg til deg, Tore, er det fordi jeg vet du også står i en skvis. Du vil det beste for Trøndelag, og jeg skjønner det om du er redd hele motorveikaka ramler i gulvet om vi nå skulle ende med et nei. Da risikerer vi at pengene går til noe annet, et annet sted i landet. Samtidig har vi et ris bak speilet kalt «statlig plan», noe ditt eget parti ikke har gått av veien for å bruke når de har overkjørt lokaldemokratiet i Oslo og Viken for å presse igjennom en overdimensjonert, ressurssløsende og trafikkøkende E18.

Men fortvil ikke. Om ett år er det valg, og du kan fram mot det bli en del av et godt, sterkt og voksende tverrpolitisk team. Et team som vil utvikle et Norge for framtida. Et Norge hvor vi prioriterer annerledes, hvor vi bruker de store pengene på å få ned utslippene og trafikkbelastningen, hvor vi tar vare på matjord, natur og trivelige lokalsentra med reduksjon i durende trafikkstøy og hvor jernbane og smartere håndtering av gods prioriteres foran FrPs 110-bonanza.

Gå hardt ut mot den nye 110-veien. Krev å få tallene for en opprustet 90-vei på bordet, basert på byenes nullvekstmål, maksimal trafikksikkerhet, kostnadsbesparende tiltak og reduserte konsekvenser for omgivelsene. Krev av ditt eget parti, hvor du selv er en mektig stemme, at dere i 2021 går til valg på å ikke overkjøre lokaldemokratienes beslutninger med statlige planer. Krev at Arbeiderpartiet blir et parti for 2020-årene - et parti som ser framover og som justerer kurs i møte med alt vi nå vet om natur- og klimakrisa, og ikke et parti som dilter etter FrP og adopterer og fullbyrder deres eksospolitikk. Du har et sterkt lag i AUF som jeg er sikker på at kommer til å støtte deg 100% prosent.

Jeg håper historien kan se tilbake på deg som en politiker som sto opp for langsiktig tenkning med fokus på forvalteransvar, moderasjon og langsiktighet i en tid der kortsiktighet, ekspansjon, et stadig økende tempo og en forakt for naturen og ressursgrunnlaget i alt for stor grad fikk definere vårt samfunns verdisett.

Stå opp for et Trøndelag som krever rasjonell moderasjon. Stå opp for et Trøndelag som tar vare på framtida.

Kommentarer til denne saken