Fredag morgen gikk rasalarmen på nytt. Et 30 til 40 meter bredt steinras stengte E6 ved Langnes, rundt en kilometer sør for Snåsakroa. Nok en gang er E6, hovedferdselsåren gjennom Norge og Trøndelag, stengt. Nok en gang er det omkjøring på den andre siden av Snåsavatnet - en vei ikke akkurat rustet for formålet. For tredje gang på kort tid!

Og nok en gang er det bare tilfeldigheter som gjør at ingen blir drept. Så kjære byråkrater og politikere. Nå må det komme handling!

Det er snaut tre måneder siden et langt større ras like i nærheten stengte E6 forbi Snåsavatnet i flere dager. Da var vi i Trønder-Avisa, og flere andre aviser, raske med å finne fram avisutklipp fra to tiår tilbake. For strekningen har vært ferdig utredet opptil flere ganger. Den var prioritert i politiske planer allerede for 10 år siden, men Erna Solbergs regjeringer kom aldri med pengene. Og tror noen at den nye regjeringen har mer hastverk, tar de feil. For ifølge planene som nå gjelder, er det i 2034 at tunnelen som er tenkt på strekningen kan bygges.

Det vil si - vi vet ikke helt sikkert. For vegpolitikken i Norge fungerer sånn at de politiske partiene stikker fram hodet når det er snakk om satsinger - og da særlig de største prosjektene. Ellers er det vegbyråkratiet som styrer - og som selv prioriterer mye av vegpengene. Så regiondirektøren i vegvesenet og Vegdirektøren i Oslo kan fint flytte om på titalls eller hundretalls millioner, og sørge for at strekningen fikses.

Da vegdirektøren i starten av mai la fram sine ønsker for hvordan 150 milliarder kroner skal brukes de neste seks årene, var ingen av prosjektene i Trøndelag. For verken der, eller i noen andre pengepotter, er det satt av en krone til E6 i Trøndelag nord for Åsen.

Så da sitter de der, de fire nordtrønderske stortingsrepresentantene Per Olav Tyldum, Marit Arnstad, May Britt Lagesen og Terje Sørvik, som alle representerer Ap og Sp på Stortinget, og rister på hodet over hvor frustrerende vegbyråkratiet er, og hvor maktesløse de selv er til å gjøre noe med saken. Selv de rundt Kongens bord, hvor forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fra Steinkjer, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) (som for øvrig har sitt opphav noen kilometer unna rasstedet) og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) sitter, har ikke noe de skulle sagt, må vite.

Statens vegvesen er litt unnskyldt. For de har ufattelig mange kilometer vei - og altfor lite penger. Så da handler det jo om prioritering, da. Og det er problemet. Nord-Trøndelag er ikke prioritert.

For jeg tør påstå at ingen av dere byråkratene i Region Midt - som stort sett har kontorsted i Molde, bruker mye tid på å kjempe for en E6-strekning med et forholdsvis lavt trafikktall. Og det samme gjelder iallfall dere i Oslo, dere som har samfunnsøkonomisk nytte, årsdøgntrafikk og alle andre målebarometer stiftet i panna. En skulle heller ikke bli særlig overrasket over om du samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, en tidligere Ap-ordfører fra Fredrikstad, lar Snåsa komme et stykke ned på prio-lista.

Men da må vi minne dere om hva dette er. Det er ikke snakk om å bygge en glinsende ny firefelts E6 med 110-grense - med brede, fine veier og midtdeler. Det er snakk om å sikre at hovedveien gjennom Norge er åpen.

Og hvis dere ikke er så opptatte av om lokalbefolkningen i Kvam må kjøre via Steinkjer, Stod og Snåsa hvis de skal nord i landet, så tipper jeg dere er opptatte av havbrukstrailerne, tømmertransporten og turistene som kjører forbi. Kanskje betyr det til og med noe at beredskapen fungerer. Og at skolebarna i Snåsa og Stod kan slippe trailere og sinte turister på sine lokalveier.

Men hvis dere i vegbyråkratiet fortsatt ikke bryr dere, skal dere få et kronargument dere forstår: Det er garantert dyrere, for dere og for samfunnet, at vi utsetter dette prosjektet, at vi lapper på strekningen og at trafikken gang etter gang må stoppes og sendes på omvei.

Tidligere denne uken kom det melding om mulig brokollaps på E6 i Kvænangen i Nord-Troms. Eneste omkjøringsvei er via Finland - en 163 kilometer lang ekstrastrekning. Så Snåsa er langt fra alene.

Nå fortjener Distrikts-Norge at helt grunnleggende infrastruktur kommer på plass!