Jeg er overbevist om at dere studenter som nå kommer til byen har beriket Trondheim på alle måter. Dere har beriket oss med kunnskap, kreativitet og mangfold. Dere har gjort oss trøndere mer rause og mindre trauste.

Vi er rett og slett privilegert som har studenter som bringer oss alle et stykke videre, og som presterer i verdensklasse – også når Rosenborg svikter. Dere lager liv og røre i byen og gir oss et kulturliv og uteliv som hadde vært fattigere uten dere. Det vet jeg godt som beboer på Bakklandet. Jeg bor midt i «lysløypa» for studentene som skal på byen, studieplassen - ja rett og slett til og fra noe til alle døgnets timer. Jeg savner dere nå i ferietiden.

Jeg har savnet dere under pandemien! Nå kommer dere heldigvis i tusenvis til nytt studieår, nye opplevelser, nye kjærester og ikke minst setter dere «farge» på byen.

Rikere by

Selvfølgelig er studiene det viktigste til daglig. Men det er flott nå mange av dere er med i studentkor, studentband, studentkorps eller studentforeninger og idrett. Det er alt viktige bidrag til å bygge en positiv kultur og et styrket samhold. Der trasker over Bakklandet lurer jeg ofte på hva byen hadde vært uten universitetet, Sintef og ikke minst dere studenter. Dere skaper liv i Studentersamfundet, men også i det store samfunnet dere er en viktig del av.

Dere bidrar også til en bedre økonomi i byen fordi dere naturlig etterspør mange tjenester – ikke bare i utelivet. Vi har fått bedre tjenester på mange områder, bedre infrastruktur, bedre helsevesen, mer reiseliv og et sterkere og større næringsliv fordi vi er en stor og attraktiv studentby.

Energisk

Studentene gir et miljø med toleranse, åpenhet, ungdommelighet, positivitet, energi og framdrift. Det er jeg takknemlig og glad for hver eneste dag. Vi «trege» trøndere trenger det. Livsgleden som gjennomsyrer samfunn med så mange studenter, er en fryd å være en del av. Jeg takker dere for å ta Trondheim videre – ut i verden og inn i framtida. Dere og universitetet har utviklet og utfordret byen vår på bare gode måter, og det må dere fortsette med.

I fire år har jeg og Venstre arbeidet for økt satsing på høyere utdanning, mer forskning, bedre studiestøtte, flere studentboliger og bedret studentvelferd. Vi har fått gjennomslag for mye, men vil fortsette arbeidet med å styrke høyere utdanning og bedre vilkårene for dere som er studenter. Venstre skal sørge for at vi sammen framover bygger framtidas universiteter, studier og studentmiljø og på den måten bygger muligheter for unges utdanning, arbeid, forskning, kunnskap og næringsliv. Kunnskap er det som bygger landet og legger grunnlaget for vår verdiskaping.

Ny ære

For om lag 60 år siden trodde man at det ville bo langt flere innbyggere i Trondheim enn det gjør i dag. Universitetet planla for 50.000 studenter, i dag er det litt over 30000. Uansett har plass til langt flere studenter. Vi ønsker alle velkommen. Det er derfor vi bygger en moderne campus på Gløshaugen. Vi utvider Studentersamfundet, blant annet med en moderne kultur- og festarena! Vi bygger langt flere studentboliger. Det er bevilget penger til over 2000 nye studentboliger i Trondheim de siste åtte årene.

Jeg er strålende fornøyd med at helsefagstudentene får ny kunnskapsarena i Elgeseter gate. Jeg er glad vi fikk gjennom elleve måneders studiestipend og lån til studentene. Vi tar nye steg for studentene velferd de neste fire årene.