19. mai avgjør våre folkevalgte om de tar lokaldemokratiet og -historien på alvor. Da skal Trondheim bystyre skrive det siste kapittelet i sagaen om poststedsnavnet «Charlottenlund».

Dessverre har det som skulle være en gladsak, blitt til prestisje og korridorpolitikk. Et demokratisk flertall blir av kommunedirektøren ikke tatt på alvor. I tillegg virker det som at man setter tvil ved det historielagene uttaler.

Saken handler om man skal gjeninnføre «Charlottenlund» som poststedsnavn for postsonene 7053 «Ranheim» og 7058 og 7059 «Jakobsli». Etter en høring ble det klart at over halvparten i hver av de tre aktuelle postsonene ønsker å gjeninnføre «Charlottenlund» som poststedsnavn. Bakgrunnen er at Posten ved et pennestrøk fjernet poststedsnavnet bydelen hadde hatt siden 1907.

Som erstatter fikk Charlottenlund altså adresse «Ranheim» og «Jakobsli». Begge to flotte stedsnavn, men geografisk misvisende. Det blir som om sjetnemarkingene i morgen hadde våknet til «Tonstad» som ny adresse. Det ville blitt baluba.

Det er riktignok slutt på kjærlighetsbrevene, men postadressen betyr fortsatt mer enn vi kanskje tror. Hver gang vi kjøper eller bestiller noe på nett, skriver vi adressen vår. Når vi googler en butikk, kommer adressen opp. Når poststedsnavnet vi skriver eller leser er «Jonsvatnet», «Leinstrand» eller «Klæbu», er det klart at det over tid skaper identitet og tilhørighet.

Men selv om folket vil gjeninnføre «Charlottenlund», innstiller kommunedirektøren på å kun omdøpe én av de tre postsonene. Hen mener flertallet i to av sonene, som begge altså er på over 50 prosent, med ledelse på henholdsvis 11 og 17 prosentpoeng, ikke er stort nok(!). Direktøren skriver det er viktig at endringer er godt forankret for å unngå «uro».

Og det er her det merkelige oppstår. For er det noe flertallets ønske ikke mangler, så er det «god forankring». Begge de lokale historielagene, Ranheim og Strinda, støtter forslaget. Samtidig slår de fast at Grillstad ikke er en del av Ranheim, slik mange tror.

Dessverre har denne saken blitt oppfattet av flere politikere som at den kun handler om følelser. Det er ikke så rart, da stedsnavn tydelig vekker mye engasjement. Men bydelen vår har bare ett navn. Dersom Posten ikke hadde fratatt oss vår gamle adresse, så er det ingen i dag som hadde reagert på adresse «Charlottenlund».

Men selv om kommunedirektøren ikke bryr seg om lokalhistorien, ser vi at næringslivet gjør det. Bunnprisen har allerede endret navn til «Charlottenlund». Coopen og Remaen gjør det samme så raskt Posten gjeninnfører adresse «Charlottenlund».

Dersom våre folkevalgte ikke lar seg overbevise av høringsflertallet alene, bør lokalhistorien og næringslivets respons være en soleklar indikator på hvilken side i denne historieskrivingen man bør være på. Bystyret vedtok selv i fjor at poststedsnavn skal «gjenspeile bydelen det dekker».

Dersom «Charlottenlund» likevel ikke gjeninnføres, vil 19. mai bli en merkedag for da bystyret kastet sitt eget vedtak på bålet.

Så kjære politiker: Lekfolket og fagfolket har talt. Gjeninnfør «Charlottenlund» som poststedsnavn for hele bydelen!