Gå til sidens hovedinnhold

Kjeltringene ler, mens regjeringen står og ser.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 19. til 27. april deltar Torbjørn Røe Isaksen med innlegg i Trønderdebatt. Utgangspunktet for debatten er et innlegg skrevet av tillitsvalgte i NTL og LO Stat. De rettet kritikk mot regjeringen for å gjennom flere år å ha svekket kapasiteten til Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet. Men Røe Isaksen unnlater å ta tak i selve kjernen i kritikken, og vrir i stedet debatten til kun å handle om ulik lesing av budsjettposter. Vi tror vi vet hvorfor.

For kjeltringene ler, mens regjeringen står og ser.

Vi ønsker ikke en debatt med Røe Isaksen der vi slenger tall etter hverandre. For helt uavhengig av tallene har arbeidslivet endret seg, og Arbeidstilsynet har fått flere og tyngre arbeidsoppgaver å håndtere. Arbeidstilsynets budsjetter må ses i sammenheng med dets totale ansvar og oppgaver. Det hjelper lite med «økte budsjetter» når omfanget av arbeidsoppgaver øker enda mer.

Arbeidslivet trenger tilsyn og veiledning, det er vi nok alle enige om. Men det må foregå ute i det fysiske arbeidslivet, ikke bare fra kontorpulter eller gjennom digitale løsninger. Det samme gjelder rollen som vakthund ovenfor kriminelle, der skulle Arbeidstilsynet stå sammen med de andre A-krim etatene, NAV, Politiet og Skatteetaten mot stormen. Ute på tilsyn skulle samarbeidet mellom etatene sørge for at ingen kriminelle kunne skulle finne smutthull å stikke av i, muren mot arbeidslivskriminalitet skulle være tett.

For de kriminelle i arbeidslivet blir mer og mer profesjonelle, og myndighetene klarer ikke å holde tritt. Fagbevegelsen og de seriøse arbeidsgiverne fortviler over at useriøse aktører tar over deler av arbeidslivet, uten å møte nevneverdig motstand.

A-krimsentrene har lenge vært regjeringens halmstrå når de blir utfordret på den mangelfulle satsingen mot arbeidslivskriminalitet. Derimot viser en ny rapport fra Økokrim at politiets deltakelse i det tverretatlige samarbeidet ved a-krimsentrene trolig ikke har vært hjemlet i loven. Dette har ført til at politiet nå må stå igjen utenfor når de andre etatene er ute på tilsyn.

Manglende hjemler har også lenge vært et hinder for at etatene som samarbeider ved disse sentrene kan dele relevant saksinformasjon fritt mellom seg. Det hjelper altså ikke å opprette a-krimsentre hvis etatene ikke gis mulighet til å samarbeide effektivt.

A-krimsamarbeidet er helt avhengig av en samlet front mot de kriminelle, det skal ikke være sprekker å stikke seg unna i. Dessverre har hele A-krim satsningen nå en svær sprekk på midten. Politiet får ikke får lov til å være med, Arbeidstilsynet med for mange oppgaver og for lite ressurser. Og regjeringen de gjør ingen ting for å tette gapet.

Det handler heller ikke bare hvor mye penger etatene tilføres. Det må faktisk føres en aktiv politikk for at midlene brukes riktig og det må sørges for at det ikke legges kjelker i veien som hemmer effekten av tiltakene.

Arbeiderpartiet har lovet en storrengjøring i arbeidslivet dersom vi vinner valget til høsten. I løpet av de første 100 dagene vil vi blant annet stramme inn innleieregelverket, styrke retten til hele, faste stillinger og gjeninnføre den kollektive søksmålsretten. Vi vil innføre nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser for å styrke de seriøse bedriftene med fagarbeidere og lærlinger. Og vi skal styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene ved å gi dem økte ressurser og myndighet, samt rydde unna all tvil rundt hjemler for A-krimsamarbeidet. Strafferammene for arbeidslivskriminalitet skal skjerpes, og grove brudd på arbeidslivsregler skal ha strafferamme på linje med annen organisert kriminalitet.

Enten det er et Arbeidstilsyn som har nødvendig ressurser eller prestisjesatsninger som mister slagkraft på grunn av regjerningens somling. Om det ikke var klart fra før, denne storrengjøringen i arbeidslivet kommer ikke regjerningen til å gjennomføre. Det starter med å vaske høyresiden ut av regjeringskontorene.

Les også

Statsråd på tomgang

Les også

Et slagkraftig Arbeidstilsyn

Les også

Du tåkelegger, Røe Isaksen!

Les også

Regjeringen tar smittevern og tilsyn på største alvor

Les også

Regjeringens kutt reduserer smittevernet

Kommentarer til denne saken