2022 ble vel ikke helt slik vi hadde håpet. Etter år med pandemi var det ikke krig, uro og høye priser vi så for oss. Men nå skal vi gjøre alt vi kan for å komme ut av de krevende tidene på en bedre måte.

Jeg kan så vidt huske forventningene rundt bordet forrige nyttårsaften. Endelig skulle vi inn i et år med færre koronarestriksjoner. Mange dro paralleller til de glade delene av 1920-tallet. Det ble ikke akkurat helt sånn…

Hvis jeg skal være i det pessimistiske hjørnet, mener jeg året kan oppsummeres med det som for meg var den største dritt-dagen: Å våkne 24. februar med en litt tung runde korona, samtidig som push-varslene om en brutal angrepskrig lyser fra telefonen. Millioner av ukrainere har blitt tvunget til å legge ut på flukt, tusenvis har måttet bøte med livet, og et helt folk kjemper for sin rett til å eksistere som et fritt og selvstendig land.

Krigen i Ukraina har preget verden i 2022, og vil også prege året som kommer. Vi har tatt imot mange flyktninger til landet. Mange i Trøndelag har fått en ny nabo eller en ny klassekamerat som skal inkluderes i lokalsamfunnet. Vi skal fortsette å stille opp både militært og humanitært.

Putins krigføring har også fått store konsekvenser for kraftsituasjonen i Europa. Mange land har vært for avhengige av russisk gass. Strømprisene øker til nye nivåer.

Samtidig har prisene på veldig mye annet også økt. Drivstoff, mat, renter og husleia øker. Mange håndterer de økte prisene greit. Men mange som tidligere hadde en god økonomi, strever nå med å få pengene til å strekke til. Det kan være folk med helt vanlige inntekter som nå strever. Men verst er det for de som hadde lite fra før. De opplever nå i enda større grad at pengene ikke strekker til.

God jul, lille venn

Altfor mange opplever at de for første gang må be om hjelp til jul. Gjennom initiativet «God jul, lille venn», deles gaver ut til barn som trenger det i Trondheimsregionen. I år var det 1000 flere som trengte gaver, fortalte arrangør Linn Strømberg til Adresseavisen. Over 4000 barn får i år gave gjennom dette initiativet.

For å hjelpe i en vanskelig tid har Høyre foreslått både skattelettelser og solide økninger i barnetrygden. På lengre sikt er det viktigste tiltaket å få flere ut i arbeid. Vi vil prioritere flere tiltaksplasser, og flere plasser med varig tilrettelagt arbeid for å få flere ut i jobb. Vi må også gjøre det enklere for flere å fullføre utdanning i voksen alder og kvalifisere seg for arbeid.

Vi må også sørge for å ta vare på jobbene som allerede finnes. Det er lav arbeidsledighet nå, men mange næringer opplever stor usikkerhet som følge av regjeringens uforutsigbare skattepolitikk.

Mange opplever at husleieprisene øker. Derfor må vi også sørge for at flere kan eie egen sin bolig. Det bidrar til økonomisk trygghet og selvstendighet.

For å ikke gjøre det vanskeligere for folk å få økonomien til å gå rundt, er det viktig at vi ikke legger et for stort press på renten. Svært mange har boliglån. Unge med barn i etableringsfasen, særlig i de store byene, er blant dem med høyest lån. Derfor må vi også føre en ansvarlig økonomisk politikk som gjør at rentehevingene ikke blir høyere enn nødvendig.

Kommunevalg i en ny tid

I året vi går inn i er det også kommune- og fylkestingsvalg. Vi skal velge folkevalgte som har ansvar for mange av våre grunnleggende velferdstjenester og utvikling av våre lokalsamfunn. Også folkevalgte i kommunene står i en ny politisk situasjon, hvor man må holde igjen på pengebruken og handlingsrommet blir mindre.

Da trengs folkevalgte som tenker nytt om hvordan vi skal løse store utfordringer. Det må jobbes på andre måter for å få igjen mer for hver krone.

For Høyre vil det viktigste være å sikre et godt tilbud til de om trenger det. For oss er det ikke like avgjørende hvem som leverer tjenesten, så lenge den er god og du som bruker ikke betaler mer. Vi må prioritere kunnskap og mestring for barna våre. Og eldre fortjener en verdig eldreomsorg med flere på jobb og bedre kvalitet.

Utfordringene kan løses

Mye har vært krevende i 2022. Det er store utfordringer foran oss. Men disse kan vi løse. Det krever langsiktige tiltak. Jeg har håp for at 2023 blir et bedre år, og håper at vi også rundt årets nyttårsbord har høye forventninger.

Vi må bruke muligheten til å omstille Norge slik at vi kommer bedre ut av denne krisen, enn da vi gikk inn i den. Vi skal fortsatt ha kraftfulle tiltak for å kutte klimagassutslipp. Det må satses mer på forskning, innovasjon og ny teknologi. Det legger grunnlag for nye, grønne jobber. Ingen region er bedre enn Trøndelag på å kunne levere nye og kreative løsninger både for vår region, resten av landet og verden for øvrig.