(Trønder-Avisa)

Ideen om en storsamling for førstekandidatene på valglistene for de ni stortingspartiene kom sist høst. En forsiktig sondering i partiene avslørte stort engasjement for å starte årets valgkamp med en direktesendt fjernsynsdebatt.

Påtroppende sjefredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa og ansvarlig redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt har i flere måneder jobbet med innholdet i debatten. Rossing sier at man har fulgt samfunnsdebatten helt til det siste for å treffe best mulig.

For mye spill

– Mye går godt i Trøndelag, men det er også mange utfordringer. Trondheim vokser med flere tusen innbyggere i året, mens distriktene rammes hardt av sentralisering. Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft, og vi står overfor vanskelige valg om klima, beredskap og velferd. I denne debatten skal vi kreve konkrete svar fra de trønderske kandidatene på hvordan Trøndelag skal utvikles, sier Rossing. Han legger til at bakgrunnen for at man inviterer kandidatene til en skikkelig debatt er utviklingen i den politiske journalistikken, særlig i nasjonale medier.

– Mediene bruker for mye tid og ressurser på politisk spill og spekulasjon om mulige regjeringsalternativer, og for lite på de konkrete politiske sakene. Den store Trønderdebatten skal handle om utfordringene som ekte mennesker møter i sin hverdag.

Vil gi god tid

Redaktør Snorre Valen i Trønderdebatt understreker at en mangel med vår tids debatter er formatet. Tiden den enkelte får blir så kort at alt må tabloidiseres. Med debatten torsdag kveld vil man forsøke å gi deltakerne mulighet til å snakke uten å måtte spissformulere seg.

– Hvilken forskjell gjør det egentlig for innbyggerne i Skogn, Røros, Trondheim eller Brekstad hvem som styrer landet? Og hva blir Trøndelags rolle i de store omstillingene Norge skal gjennom? Det blir veldig gøy å sette av ordentlig, og da mener vi ordentlig, med tid for å virkelig få diskutert med de trønderske toppkandidatene, sier han.

Samles i fiskevær

Stedet som er valgt for debatten er Mausund, et fiskevær utenfor Frøya. Konsernsjef John Arne Moen, som bor på Mausund, bedyrer at forslaget ikke kom fra ham.

– Nei, forslaget kom fra en av de to redaktørene, men når det først er sagt, hadde jeg ingen innvendinger! Jeg mener imidlertid det har en verdi å samle politikerne også utenfor sentrale strøk. Vi har ikke fryktelig mange klassiske fiskevær igjen i Trøndelag, men Mausund er et av de mest livskraftige av dem. Her kommer politikerne dessuten tett innpå flere av vår tids viktigste tema, som arealkonflikter mellom havbruk og fiskeri, miljøvern og rammebetingelser for bosetting og næringsutvikling i noen av de mest ekspansive men samtidig mest rurale delene av landet, hvor det skapes enorme verdier gjennom matproduksjon som også berører vårt forhold til resten av verden, sier Moen.

Debatten sendes direkte på Trønderdebatt, Trønder-Avisa og Nidaros, og skal også vises direkte på Trønder-TV som lineær fjernsynssending, det vil si «vanlig» TV.