Sammenhengen mellom forurensning med seks drivhusgasser i atmosfæren og global temperaturøkning ble beskrevet av svensken Svante Arrhenius for 125 år siden. Årets Nobelpris i fysikk gikk til to vitenskapsmenn som bekreftet og videreførte temaet med nye datamodeller og kunnskap. Vitenskapen vet nok. Det umoralske er alle flykilometer brukt i 25 år for å lage bla-bla på FNs klimatoppmøter.

I 1989 lovte Stortingsflertallet å stabilisere CO2-utslippene. «Aller lengst gikk Senterpartiet som tok til orde for å redusere CO2-utslippene med hele 50 % innen år 2000» skrev Gunnar Mathisen fra Steinkjer i en kronikk i VG. I 2010 skrev Riksrevisjonen en rapport om manglende måloppnåelser. I 2015 fikk Norge egen klimalov, sju år etter Storbritannia.

Jeg skrev uttalelse til lovforslaget for Besteforeldrenes Klimaaksjon og vi viste til britenes uavhengige vitenskapsbaserte klimaråd, The CCC. Deres spesialitet er klima- og samfunnskunnskap, som de ledes av Lord Deben og Baronesse Brown, og representerer verken arbeider-, bonde- eller miljøbevegelse. Men de gjør jobben sin og konservative Storbritannia har redusert utslippene med imponerende 46 prosent. Norge kan vise til skammelige 3,9 prosent.

Trønder-Avisas forrige redaktør dokumenterte merkelig informasjonskrekk da han brukte sin leder til å si at Olav Duun videregående skole ikke burde tillatt klimakunnskap fra tidligere FN diplomat Tveitdal og forfatter Mostue. John Arne Moen appellerte fylkesmyndighetene til sensur!

Jeg har deltatt i tre klimakonferanser for egen regning og uten pendlerbolig. I Glasgow via internett og god formidling av bla-bla. Fra Søndre Egge applauderte jeg Boris Johnson, gamle Attenborough, FNs generalsekretær Antonio Gutteres, Obama, Støre. De var flinke alle sammen og presiserte at det haster. Det er sagt mange ganger før, og jeg støtter Greta Thunbergs karakteristikker. Ord er ikke nok.

Først kunnskap, så plan og deretter vedtak, og har nyredaktøren allergi, så gjerne uten miljøbevegelsen. Et representativt råd gir mer debatt og uenighet. Det er tiltak som mangler. Lær av Storbritannia. Sterke virkemiddel trengs, og Klimakvoter med fordeling (KAF) er fasiten.

Det brenner allerede.