Som privatperson bør ikke Borthen Moes uttalelser i Fosensaken få større betydning enn andre privatpersoner uttalelser, men hans verbale angrep på sjefsredaktør Rossing i Trønder-Avisa bør heller ikke stå uimotsagt.

Sjefsredaktør Rossings leder i Trønder-Avisa den 7. januar 2022 viser at han er en modig mann som ikke er redd for å tale regjeringen midt imot og er derfor et godt eksempel på hvordan den frie presse bør fungere.

Les også

Lettvint leder av Trønder-Avisa

Det viktigste med denne lederen i TA er at den uttrykker det mange mener, uten at de av ulike årsaker gir klart uttrykk for dette i det offentlige rom.

Alle mennesker - jurister som ikke-jurister – er i besittelse av en rettsfølelse, en følelse hva som er rett noe som ofte samsvarer med god jus. Det mange i ulike fora har gitt uttrykk for, er at de ikke forstår, er at hvordan regjeringen kan unnlate å demontere vindmøllene når en enstemmig Høyesterett i Storkammer har gitt klart uttrykk for at de aktuelle vedtak er ugyldige.

Svaret på dette er at Høyesterett ikke har gitt noe pålegg om å demontere vindturbiner av den enkle grunn at dette lå utenfor deres mandat, men de har mer enn tydelig gitt uttrykk for hva de mener, da gjennom dommen har besvart spørsmålet om avbøtende tiltak som noe som ikke lar seg gjennomføre.

Les også

Vindanleggene på Fosen må rives

Det kan fremstå som noe merkelig at Høyesterett ikke hadde mandat til å pålegge demontering, men slik er dagens system. Men med de sterke føringer som Høyesterett har gitt burde dette ikke være nødvendig, da enhver ansvarlig og anstendig regjering ville ha oppfattet Høyesteretts signaler og innrettet seg deretter.

Sjefsredaktør Rossing har derfor med rette forutsatt at også denne regjering er ansvarlig, noe den så langt har vist at den ikke er.

Borten Moe mener vi trenger vindkraft og da må andre hensyn vike, om vi trenger vindkraft har ikke jeg kompetanse til å uttale meg om. Men det jeg som praktiserende advokat med god innsikt i forvaltningsrett kan uttale meg om, er at de aktuelle vindturbiner er ulovlig oppsatt og må fjernes, selv om andre måtte mene at behovet for kraft går foran samenes menneskerettigheter.