Kommunedirektøren legger opp til omkamp om skolenedleggelser. Det er ikke mange ukene siden kommunestyret avviste å legge ned skoler. Strukturen skal etter min oppfatning ligge fast.

Jeg oppfatter det derfor slik at kommunedirektøren skulle legge frem et budsjett som ikke inneholdt skolenedleggelser. Det har kommunedirektøren ikke gjort. Han har, etter det jeg kan se, ikke gjort jobben sin. Hvor mange omkamper må holdes før det får konsekvenser?

Et argument som ble brukt ved fremleggelsen av budsjettet vil være at kvaliteten i skolen vil bli bedre. Hva tenker de som arbeider ved de skolene som foreslås nedlagt når kommunedirektøren med sin uttalelse insinuerer at de er et B-lag?

Jeg har for øvrig snakket med personer som har flyttet til Steinkjer, som angrer på at de flyttet hit. Årsaken er at kommunen videreutvikler sentrum og signaliserer at de vil bygge ned andre deler av kommunen. Kommunen er kanskje åpen, men lyset slukkes i deler av kommunen og gleden ved å være innbygger forsvinner.