Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen kan ikke la seg lokke av utbyggere som vil tjene raske penger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I februar kommer mest sannsynlig utbyggingen av Sjøgata opp til behandling i kommunestyret igjen. Dette skjer litt over et år etter at kommunestyret fattet et vedtak som kunne ført til at utbyggerene ville tjent seg styrtrike på å bygge og selge leilighetene mot sjøsiden uten å ta re-åpne den historiske allmenningen samtidig - et stort tap for byen, og byens befolkning. Rødt var derfor imot dette vedtaket.

Rødt stemte i stedet for å få vurdert mulighetene for å gjennomføre en utbygging av Sjøgata som samtidig sikrer realiseringen av allmenningen fra starten. Sammen med SV gjorde vi, ved en ny behandling i kommunestyret rede for at vedtaket dessuten var ulovlig. Argumentene fikk så godt som intet gehør verken hos kommunedirektøren eller hos de andre kommunestyremedlemmene. Siden vi snakket for døve ører, sendte vi sammen med SV saken til lovlighetskontroll hos Statsforvalteren. Svaret som kom var knusende; Det var knapt noe som helst lovlig med vedtaket, og Statsforvalteren opphevet det.

Rødt er enige med flertallet i kommunestyret som ønsker ei utbygging av Sjøgata. Men kommunens administrasjon og folkevalgte kan ikke la seg lokke av utbyggere som vil tjene raske penger ved å lokke med glansede prosjekter - eller la seg påvirke av dulgte uttalelser av typen at “dette var det siste Levanger sentrum trengte nå” slik som utbygger uttalte seg til lokalavisen etter at det viste seg at vedtaket var ulovlig, og planleggingen måtte settes på vent. Rødt tror heller ikke at det er den rørende omsorgen for byutviklingen på Levanger som står lengst frem i pannen til enkelte utbyggere når de fremmer sine saker.

Rødt ønsker ei utbygging av Sjøgata som er i tråd med byantikvaren sine anbefalinger som vil videreføre byen historie og særpreg. I dette ligger en re-åpning av den historiske allmenningen og tilbakeføringene av siktaksene mot sundet i byggetrinn en. En bred kaipromenade som er åpen for offentligheten i framkant av nybygget vil kunne bli Levangers lille solside med mulighet for å ta en rast og kose seg med folkelivet. Mellom Sjøgata og nybygget, fra Sjøparken mot ferjeleiet er det et flott areal som kan beplantes og tilrettelegges for aktivt byliv sommer som vinter. Bomiljøet for fastboende og studenter blir godt, og forhåpentligvis kommer det tilreisende som legger igjen noen kroner mens de koser seg i byen vår.

Etter at SV og Rødt satte foten i bakken og krevde lovlighetskontroll har det blitt gått mange runder både hos kommunen, fylkeskommunen og hos utbygger. De siste signalene gir grunn til å håpe på at disse rundene har ført saken et skritt videre - mot at utbyggingen skjer på byens og innbyggernes vilkår. Slik er Levanger på vei til å bli triveligst i Trøndelag igjen.

Kommentarer til denne saken