Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen må snarest rydde opp på Munkholmen

Leder Nidaros Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Munkholmen har en rikholdig historie helt tilbake til Olav Trygvasson og ladejarlenes tid. Det var her Olav Trygvasson skal ha satt de avhugde hodene til trellen Kark og Håkon Jarl på staker, til skrekk og advarsel. Det var også her munkene i klosteret bygget seg opp med blant annet handel og ølbrygging.

Som fengsel har også Munkholmen en lang historie, med en rekke profilerte fanger opp gjennom tida, og øya har også en stolt militærhistorie.

Så mange som mulig bør få ta del i den svært spennende og rikholdige historien som Munkholmen har å tilby. Munkholmen burde være en perle i Trondheimsfjorden. Dessverre har ikke Trondheim kommune lagt til rette for det.

Hvordan et enkeltpersonforetak har fått enerett på båttransport, og et annet selskap eid av en person i samme familie har fått enerett på kioskdrift, virker uforståelig. Hvorfor ønsker ikke kommunen å videreutvikle Munkholmen og tilgjengeliggjøre denne kulturskatten for flere?

Nidaros kunne denne uka fortelle om Amanda Hausken som opplevde at det ikke ble lagt til rette for at hun kunne benytte området, men at hun tvert imot opplevde en ubehagelig situasjon opp mot de som driver rutetransport. Hun følte seg ikke velkommen.

Er det slik at denne familien ikke ønsker at andre skal slippe til?

At enkeltpersonsforetaket presenterer seg som «Munkholmen» på telefon og ikke ønsker å svare på spørsmål knyttet til sin drift eller sitt regnskap, er heller ikke spesielt tillitvekkende.

Trondheim kommune eier kaia på Munkholmen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at flest mulig får ta del i denne kulturskatten, ikke å la én aktør få operere på en slags hevdrett. Det er uklart om det foreligger noen form for skriftlig avtale mellom enkeltpersonsforetaket og kommunen rundt deres transportvirksomheten og hvordan den skal utøves. Det er tegn på en uholdbar forvaltning av et kulturminne av nasjonal betydning.

Hausken søkte i april om å få drive trafikk til Munkholmen, en søknad som først nå plukkes opp. Forespørselen om å mekle mellom henne og Tripps båtservice i fjor, er ikke besvart. Trondheim kommune må tilrettelegge for de ulike aktørene på lik linje, og det er svært viktig å unngå forskjellsbehandling av aktørene.

Inntil det er gjennomført en anbudskonkurranse på rutetransporten, må det derfor åpnes for at alle aktører kan benytte Trondheim kommunes kai på like vilkår. Det vil være til beste både for Munkholmen, for Trondheim som kultur-, opplevelses og turistby, og for byens reiselivsnæring.

Målet for kommunen kan ikke være å begrense tilgangen til Munkholmen. Det må tvert imot være å sørge for at flest mulig av både tilreisende og fra lokalbefolkningen får besøke Munkholmen, og får gode opplevelser.

Vi tviler ikke på at de som driver der i dag både er glad i Munkholmen og ønsker å gi et best mulig tilbud, men de har tross alt ingen enerett på det. En av Norges største kulturskatter er altfor viktig til det.

Kommentarer til denne saken