Nå er det nok! Den vestre del av Kongens gate, som er byens historiske hovedgate, er skandaløst dårlig vedlikeholdt.

Det er store hull i gatelegemet og vedlikeholdet er manglende, eller i beste fall slett! Folk har forulykket ved å kjøre ned i hullene og eldre mennesker med gåstol har i mage tilfeller problemer med å krysse denne labyrint av huller. Undertegnede har personlig hjulpet eldre damer som hadde kjørt seg fast i hullene. Skal man ta bussen i det kuperte landskapet anbefales det å benytte nyrebelte!

Det elendige vedlikeholdet går ut over bygningene ved gaten, som ristes i stykker. Kongens gate har en av de største tettheter av fredede og verneverdige bygninger i Norge. Her ligger følgende fredede bygninger ut mot den ristende gaten: Hovedvakten, Overgevaldigerboiligen, Det borgerlige sykehus, Thomas Angells stuer, Tukthuset og Hospitalskirken.

Hele trehusbebyggelsen i gaten er verneverdig og det samme er de fine murgårdene som vender ut til denne kommunikasjonsmessige skamplett.

Vedlikeholdet har i alle år dreid seg om flikking, gjerne ved at man har fylt de verste hullene med oljegrus. Denne har blitt borte på to til tre uker.

Det vakte derfor store forhåpninger om en bedring da et usedvanlig støyende og ristende nattarbeid resulterte i en ny betongplate med skinner for trikken i seks meters lengde.

Denne ble ferdigstilt for en måned siden, men er nå i full oppløsning. Hva koster all flikkingen? Det vites ikke, men nattarbeidet er neppe billig.

Hvorfor i all verden kan ikke ansvarlig myndighet tilse at arbeidet gjøres ordentlig? Gaten må utvilsomt oppgraderes med bedre fundamentering, tjenlig og solid dekke, reparerte trikkeskinner og redusert trafikk.

Undertegnede er naturligvis kjent med at det er strid om hvilken myndighet som har ansvaret for vedlikeholdet av gaten, men dette burde man kanskje klare å avklare ettert år med tautrekking.

Oppfordringen er derfor: Gjør noe i sommer!