Gå til sidens hovedinnhold

Konkurranse på like vilkår

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Professor Jarle Møen ved NHH bommer på mål i sitt noe tendensiøse angrep på meg i saken som omhandler salget av Mæles eiendommer Namdalen til tyske investorer.

Jeg har aldri bekymret meg for at forretningsmannen Mæle som norsk eier skulle komme dårlig ut av omplasseringen av sin formue gjennom salget av aksjene sine i flere, store namdalske skog -og utmarkseiendommer.

Møen er opptatt av de gunstige verdsettelsesreglene for skog, men ser bort fra at store utmarkseiendommer kan også omfatte flere verdier, som f eks mineralressurser og energiproduksjon.

Les også

Formuesskatt og salg av skog til utlandet

Jeg tviler ikke på at det tyske selskapet er en seriøs og langsiktig aktør. Det er også slik at de må følge norske lover og regler for drift av eiendommene og oppfylle konsesjonsvilkårene.

Jeg hadde likevel håpet på en løsning i denne saken der en norsk, privat eier eller Statskog kjøpte eiendommen. Norsk eierskap har en egenverdi, det karakteriseres av et sterkt lokalt engasjement og gir betydelige ringvirkninger for lokal verdiskaping og sysselsetting landet over. Dessverre nådde ikke en norsk interessent opp.

Det er i dette bildet debatten om diskriminering av norsk eierskap vs utenlandsk er interessant, og det er bakgrunnen for at jeg har pekt på betydningen av å legge enda bedre til rette for norsk privat eierskap.

Utenlandske eiere kan tilføre norsk næringsliv både tiltrengt kapital og kompetanse, men det må være en konkurranse på like vilkår.

Hovedpoenget er at en utenlandsk investor ikke betaler formuesskatt, slik en norsk eier gjør, og konsekvensene det får.

Selv om formuesskatten ikke gjør det billigere for Mæle å ha penger på konto enn å ha enn å ha dem investert i skog- eller næringseiendom, snarere tvert imot med regjeringens endringer siden 2013, så gjør den at Mæle og andre trenger likvide midler. Formuesskatten kan nemlig ikke betales med skog eller andre naturalia, bare med penger. Et alternativ for mange er da å selge seg helt ned eller helt ut.

Formuesskatten påvirker altså hvor mye penger man har til rådighet.

I vurderingen av lønnsomhet ved en mulig investering og i en konkurransesituasjon vs en utenlandsk interessent, vil en norsk investor stille med et betydelig handikap sammenlignet med utenlandske aktører.

En utenlandsk investor kan dermed ha lavere avkastningskrav til investeringen enn en norsk eier. Norsk kapital er kort og godt dyrere og mindre konkurransedyktig i en slik situasjon.

Det er uheldig. Det svekker norsk, privat eierskap. Formuesskatten hindrer videre reinvestering, ny vekst og nye arbeidsplasser, den svekker incentivene til å drive innovasjon, ta risiko og skape. Dette vil Høyre rette opp i ved å redusere formuesskatten på arbeidende kapital.

Kommentarer til denne saken