Gå til sidens hovedinnhold

Kontantstøtten gir valgmuligheter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har tillit at familiene gjør gode valg. Hva er alternativet?

I Trønder-Avisa lørdag 4. september går leder i Delta Ung, Kristoffer Vikan til angrep på kontantstøtten. I 23 år har kontantstøtten gitt familier valgfrihet.

Vikan mener vi har brukt store beløp på å hindre integrering. Når Vikan trekker frem kostnaden ved kontantstøtten, ser han bort fra tilskuddet til barnehageplass, som ville vært alternativet. I følge Barnehagemonitor er tilskuddet per barn i snitt 235 416 kroner i året, fremstår kontantstøtten som en billig ordning med prislapp på kun 90 000 kroner i året.

Les også

Høstens regjering må fjerne kontantstøtten

Argumentet om at kontantstøtten hindrer integrering, baserer seg på en tanke om at mange av innvandrerne som benytter seg av kontantstøtten, er dårlig integrert og uten arbeid. De fleste innvandrere er i arbeid og vi bør være varsomme med å være forutinntatt på dette feltet.

Når Vikan hevder at kontantstøtten hindrer barns utvikling, ser han bort fra at kontantstøtten kun gjelder for barn mellom ett og to år. Barns sosialisering strekker seg naturlig nok over en lengre periode enn dette, og barns utvikling er heldigvis ikke begrenset til barnehagens åpningstider.

Å forutsette at alle barn skal i barnehage etter tolv måneder, tar ikke høyde for at barn og familier er ulike og kan ha ulike behov.

Vikans perspektiv på kontantstøtten begrenser seg til arbeidslinja. Har forutsetter dermed at alle foreldre skal velge likt, og gir ikke valgfrihet en egenverdi. Meningsmålinger viser at et flertall støtter kontantstøtten og mange verdsetter fleksibilitet og valgfrihet. Å kun bruke arbeidslinjas økonomiske parametere for å vurdere kontantstøtten, blir dermed helt feil.

I KrF sier vi at en god barndom varer livet ut. Det betyr at en trygg og god oppvekst gir gode forutsetninger for resten av livet. I en god og trygg oppvekst er det både plass til en fleksibel kontantstøtteordning og en god barnehage. Vi har tillit til familiene og tror at familiers valgfrihet er et bidrag til en god oppvekst.

Kommentarer til denne saken