Gå til sidens hovedinnhold

Kontrollørene ønskes velkomne!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Guri Melby avlyste omsider skriftlig eksamen, og samtidig annonserte hun ekstern vurdering av standpunktkarakterene. Hvordan denne kontrollen skal foregå, skal hun komme tilbake til. Hvis det er snakk om eksterne kontrollører, ønskes de velkommen av både elever og lærere.

I opplæringslova § 3-15 står det om standpunktkarakteren at "Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast." Dermed må disse kontrollørene være tilstede i alle timer, lese alle elevbesvarelser og lytte til elevenes muntlige aktiviteter.

Med kontrollørene tilstede i klasserommet, har skolen mulighet til å følge opp både elevene som møter på skolen og de som sitter hjemme pga symptomer eller karantene. Da finnes det en person som kan være i klasserommet og veilede elevene mens faglærer tar med 4-5 elever til et grupperom. Og her er det endelig en ekstra person som kan bidra med det psykososiale læringsmiljøet. Det psykososiale læringsmiljøet har nemlig fått noen ekstra utfordringer det siste året, i og med at det meste som er artig og sosialt må begrenses.

Hvem disse kontrollørene er, har ikke kunnskapsministeren sagt noe om enda. Faglærere er de eneste som har kompetanse på å sette standpunktkarakterer, så lærere over hele landet lurer på hvem disse er. Det er helt vanlig at kolleger internt på skolene diskuterer standpunktkarakterer seg imellom, det kryssrettes og kvalitetssikres. Med en kontrollør tilstede, har man en makker som har observert det samme og det er større sjanse for at standpunktkarakteren blir rettferdig. Ungdommene fortjener å bli sett.

For hvis det ikke er snakk om kontrollører som skal være tilstede i alle vurderingssituasjoner og bidra med å se den enkelte elev, kan det da handle om mistillit til om lærerne greier jobben sin? I SV har vi tro på at tillitsbasert ledelse skaper bedre tjenester, har ikke regjeringen det?

Kommentarer til denne saken