Gå til sidens hovedinnhold

Kornprodukter smaker tross alt bedre enn asfalt

Artikkelen er over 1 år gammel

Støtte til grunneiernes klage i Malvik.

Åpent brev til kommunestyret i Malvik Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kveld mandag 10. august er det ekstraordinært kommunestyremøte i Malvik. Bakgrunnen er at det er kommet en anmodning fra grunneiere om utsatt iverksettelse av firefelts E6 gjennom kommunen. Naturvernforbundet i Trøndelag beklager at reguleringsplanen for firefelts vei med 110 km/t ble vedtatt og støtter grunneiernes klage. En slik massiv motorveiutbygging vil føre til mye tap av matjord og natur i tillegg til at den vil øke klimagassutslippene og medføre økt risiko for alvorlige trafikkulykker.

Et avgjørende poeng for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk med på å vedta planen var en liste på 14 avbøtende tiltak som Nye Veier forpliktet seg til. En gjennomgang av disse punktene viser at sammenliknet med hvor stort inngrep 4-felts E6 er, så har disse punktene tilnærmet null verdi. Spesielt er det øverste punkt som er provoserende. Her aksepteres det altså at noe av den beste matjorda som vi har i landet ofres til fordel for å øke farten fra 90 til 110 km/t.

Plasteret på såret er at Nye Veier skal opprette et fond for nydyrking i Malvik. Hvilke arealer som skal nydyrkes sies det ikke noe om, men at dette vil gå utover myr, skog og andre naturområder kan vi regne med.

Disse nydyrkingsområdene vil aldri kunne bli like bra som den gode matjorda nært fjorden. Matjord skal kun omdisponeres i tilfeller der samfunnsnytten av tiltaket er større enn ulempene. Vi kan ikke se at Malvik kommune har gjort en vurdering av hvilken samfunnsnytte det vil ha å øke farten fra 90 til 110 km/t. En slik fartsøkning vil føre til økt forurensing og energibruk, mer slitasje fra asfalt og bildekk, mer støy og økt fare for alvorlige trafikkulykker. Malvik kommune har i tillegg forpliktet seg av byvekstavtalen som sier at det ikke skal være noen økning i personbiltrafikken.

Vi ber derfor kommunepolitikerne i Malvik å ta grunneiernes klage til følge og omgjøre vedtaket fra 29. juni. 90 km/t er fort nok, kornprodukter smaker tross alt bedre enn asfalt.

Kommentarer til denne saken