Folkehelseinstituttet tror at koronaviruset slik vi kjenner det, vil være over som en landsomfattende epidemi i Norge i løpet av sommeren. I så tilfelle vil vi deretter bare se mindre, lokale utbrudd. Vi håper i det lengste at fagekspertisen er sannspådd.

Når sommeren nærmer seg, styrer landet vårt langt om lenge mot en normalisering av samfunnslivet. Vår landsdel skiller seg dessverre ut fra mønsteret. Etter å ha unngått de verste smitteutbruddene i tide, så Trondheim kommune seg nødt nå nylig til å innføre strenge smittevernregler. Det påvirker umiddelbart randkommunene, og det vil sannsynligvis ha følger for hele Trøndelag. Det er flere sider ved som er verdt å reflektere over.

Koronavaksinene som er utviklet, har så langt vist seg å virke godt på muterte virusvarianter, som spres med stor hastighet. Det store faremomentet er at viruset skal rekke å mutere blant de uvaksinerte til virusvarianter som er motstandsdyktige mot vaksinene. Det er oppdagelsen av den indiske varianten som denne har vakt bekymring i Trondheim. Det er foreløpig uavklart om den indiske varianten faktisk er mer smittsom og farlig enn den kinesiske originalen.

Trondheim og Trøndelag er fortsatt langt unna det smittetrykket som tidvis har vært opplevd i Oslo-området. Ser vi Trøndelag under ett, er det for tiden et snitt på noen og førti smittetilfeller av en befolkning på 470 000. Vi kan se at den registrerte smitten i Trondheim langt på vei følger antallet tester. Det er fortsatt et lite antall sykehuspasienter med koronasmitte, og offentligheten kjenner ikke årsaken til innleggelsene. For oss legfolk er det vanskelig på dette grunnlaget å bedømme om vi skal uroe oss for en reell smittespredning i samfunnet, eller om tallene uttrykker mer testing og sporing. Et berømt utsagn fra Mark Twain lyder at «det finnes tre slags løgner – løgn, forbannet løgn og statistikk». For øyeblikket må vi bare nøye oss med å si at vi ikke riktig vet hva som er hva.

Våre betenkeligheter handler ikke om myndighetenes vilje til å beskytte folket, men at de mest inngripende påbudene og forbudene ser ut til å sitte løsere og løsere. Det holder ikke å si at tiltakene ser ut til å virke. Myndighetenes inngripen i borgernes rettigheter skal fortsatt begrunnes som forholdsmessige. Det bør heller ikke komme som en overraskelse at borgerne ønsker større klarhet i begrunnelsen for tiltakene, etter hvert som de mest risikoutsatte gruppene er vaksinert.

Det er fortsatt vanskelig å få innsikt i myndighetenes avveininger mellom den helserisikoen som løpes, og de menneskelige og økonomiske kostnader ved smitteverntiltakene. Det til tross for at vi har levd med pandemien i over et år.