I 2021 var kraftprisene rekordhøye. Vi fikk to nye utenlandskabler og vannmagasinene er på et rekordlavt nivå. Likevel har det vært lite eksport. Både andelen eksport av total produksjon, brutto mengde eksport og netto utveksling med utlandet er middels- eller til og med under middels for perioden 2010-2021.

Alle vil fikse strømprisene. Og prisene når så høye topper at dette er en samfunnsoppgave som må løses. Da må vi velge treffsikre tiltak framfor minste motstands vei.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok i september til ordet for å løse situasjonen ved å ikke bygge North Connect om ti år, og ikke integrere oss ytterligere i det europeiske energimarkedet i framtida. Han har også senere pekt ut kraftutveksling og ACER som årsakene til prisene i Norge. Han har fått følge av flere som har pekt på kraftutveksling som årsak til problemet, og redusert eksport og mindre utveksling som løsning på problemet. Både Senterpartiet, Rødt, FrP, Stein Lier Hansen og Øystein Spetalen har vært raske på avtrekkeren.

Hvordan sikrer vi at vi trår rett i iveren etter handlekraft?

Det høres også så åpenbart ut. I 2021 har vi satt i gang to nye forbindelser til henholdsvis Tyskland og England. Vi utveksler kraft, men er en netto eksportør til disse. Vi har lav fyllingsgrad i magasinene og prisene er rekordhøye. Dette må da henge sammen?

Men om mengde energi i utveksling og eksport forårsaker de skyhøye prisene i 2021, så må vi forvente skyhøye mengder eksport i 2021 også. Men den gang ei. Eksportmengden i 2021 ligger rundt medianen, og netto utveksling for 2021 ligger under medianen for perioden 2010-2021. Også andelen eksport av den totale produksjonen er lavere i 2021 enn medianen for 2010-2021. Altså er ikke engang andelen kraft vi eksporterer utav det vi produserer særlig stor.

Likevel er det noe som skjer rundt uke 30. Magasinene slutter nærmest å fylle seg opp. Ikke lenge etter åpner kablene til Tyskland og England. Men volumene av energi som går ut av landet er likevel ikke større enn de bruker å være. Vi har flere kabler, men ikke større volum. Og i perioden fra uke 24 til uke 39, samtidig som prisene i 2021 dobler og tripler seg fra mediannivået for samme periode, utveksler vi mindre kraft med utlandet enn vi har pleid å gjøre. Deretter følger noen uker med økning i både utveksling og pris, uten at toppnivået for utvekslingen overgår toppene fra tidligere på året da prisen var betraktelig lavere. Og mot slutten av året går netto utveksling ned, mens prisene henger igjen.

Verken eksport, import, forbruk eller produksjon bryter med sine ordinære mønstre i 2021, sammenlignet med tidligere år. Forbruket går litt opp, derfor produserer vi også mer. Når strøm erstatter fossil energi er høyere strømforbruk bra. Det eneste som ekstraordinært i 2021 er prisene og fyllingsgraden i vannmagasinene. Og den lave fyllingsgraden kan altså ikke tilskrives unormalt store eksportmengder.

Fyllingsgraden er en indikator på hvor gode forutsetninger vi har til å produsere mye kraft. Når fyllingsgraden er lav må vi balansere mellom å være føre var – for å ikke gå tom når behovet er som størst og gi priseksplosjon på lang sikt, og å unngå ressursknapphet som gir priseksplosjon på kort sikt. Når 90 prosent av norsk kraftproduksjon er vannkraft, så utgjør forutsetningene for vannkraftproduksjon en enorm forskjell for strømprisene våre.

Det er tilsynelatende kun to alternativer for å forebygge og motvirke dagens høye strømpriser i framtida:

  1. slutte å bruke strøm, og heller klamre oss til olje og gass, eller
  2. produsere mer strøm.

Og skal vi velge det siste alternativet, så har 2021 lært oss at selv med rike vannkraftressurser så er vi avhengig av et større mangfold av kilder til fornybar energi for å sikre befolkningen tilgang til rikelig og rimelig strøm i Norge.

Det kan godt hende flere kabler påvirker markedene våre negativt. Men målt i mengde energi er det ingenting som tilsier at nivået på eksport og utveksling forårsaker de høye prisene. Rett og slett fordi nivåene er helt ordinære i en ekstraordinær situasjon.

Myndigheter og samfunnstopper bør forsøke å peke på reelle tiltak som kan løse situasjonen, selv om disse tiltakene ikke skulle være minste motstands vei.

For vi er vel alle mer opptatt av å sikre rimelig, fornybar strøm enn å sikre oss selv likes og overskrifter?