Det er ingen grunn til å lage et partipolitisk spill rundt arbeidet med å sikre Norturas virksomhet i Steinkjer, basert på et noe varierende faktagrunnlag. Steinkjer kommune har i flere år arbeidet systematisk for å sikre skjærelinja og videre utvikling av anlegget. Det er ingen sak jeg har brukt så mye tid på som denne, og vi er krystallklare overfor Nortura at vi forventer satsing i Steinkjer, ikke nedbygging.

Vi har valgt å gå i dialog med Nortura, framfor en «demonstrasjonslinje». Otta og Nord-Gudbrandsdalen gikk i full krig med Nortura. Det førte ikke fram, og de sitter nå igjen med noen få arbeidsplasser. Vi har valgt en kritisk og konstruktiv dialog, og sammen med Steinkjer Næringsselskap har vi over lang tid jobbet for å bidra til at Nortura-anlegget i Steinkjer kan videreutvikles, ikke nedskaleres.

Les også

Nå må det legges sterkere press på Nortura!

Vi både forlanger og forventer at Nortura arbeider grundig og seriøst med å berge og videreutvikle skjærelinja i Steinkjer. Det gjør vi fordi vi vet at anlegget i Steinkjer har ei svært effektiv skjærelinje og ansatte med solid og god kompetanse. Nortura Steinkjer er det største svineslakteriet i landet, hvor konsernet nettopp har investert i ny slaktelinje. Steinkjeranlegget er et av de anleggene som leverer best på bunnlinja av alle anlegg i Nortura-konsernet. Det kan ikke skje at 80 industriarbeidsplasser legges ned ved dette anlegget.

Steinkjer og Innherred er av de største landbruksregionene i landet. Det satses stort både av bønder i regionen og i tilliggende industri. Det investeres eksempelvis nå kraftig både av Felleskjøpet og Steinkjer kornsilo. 18 prosent av all svineproduksjon i landet skjer i Trøndelag, og omlag 80 prosent av all svineproduksjon i Trøndelag foregår mellom Frosta og Snåsa. Nortura må vise vilje til å satse tungt i denne store landbruksregionen. Det må være et mål å videreforedle mer og ikke mindre i vår region.

Vi finner oss ikke i at Nortura vurderer å flytte skjæringa fra Steinkjer. Det må skapes flere grønne industriarbeidsplasser i årene som kommer, basert på våre naturgitte fortrinn. I dette er Nortura viktig. Det kan ikke være riktig at alt av videreforedling skal skje på sentrale Østlandet.

Les også

Åpent brev til alle bønder i Midt-Norge

Vi er i Steinkjer og på Innherred svært store innenfor alle produksjoner, og vi har sammenhengende verdikjeder. Det bør være et konkurransefortrinn for landbruksindustrien i området. Videreforedlingsgraden er allerede for liten lokalt, og den må i alle fall ikke bli mindre. Nå trengs det å sikre framtidstro i landbruket og trygghet for framtidige investeringer i næringa. Norturas agering nå blir svært viktig for næringa og regionen. Eksisterende industriarbeidsplasser må ivaretas og utvikles.

Trøndelag er dessuten i ferd med å lykkes med en enorm matsatsing, blant annet gjennom «Europeisk matregion 2022». Det gror godt innenfor matproduksjon og matsatsingen i regionen. Da kan ikke Nortura delvis flagge ut fra regionen.

Norturas utredning av skjæringen i Steinkjer er symboltung: Det betyr mye for landbruket i regionen, og for investeringslysten i svinenæringa. Det betyr også utrolig mye for landbrukskommunen Steinkjer, for Innherred, for Trøndelag. Ikke minst betyr skjæringa enormt mye for de som er direkte og indirekte berørt. Kort og godt betyr dette veldig mye for hele Steinkjersamfunnet.

Steinkjer kommune og Steinkjer næringsselskap har over flere år arbeidet mye med å sikre og legge til rette for en videre god utvikling av Nortura i Steinkjer. Vi har bl.a. vært i tett dialog med konsernledelsen, fabrikksjefen og hovedtillitsvalgt ved fabrikken i Steinkjer. Vi mener det vil føre oss lenger å være i konstruktiv dialog enn å gå i «Otta-krigen». På torsdag har vi invitert klubben til dialog, de skal føle seg trygge på at vi jobber for dem.

Vi har større tro på at det er bedre å utvikle sammen med, enn motstrøms, - en bedre strategi på sikt. Det er større muligheter i utvikling og innovasjon, enn i krig. Strategien innebærer like fullt tøffe forventninger til Nortura.

Jeg er glad for at det er et lokalt engasjement for å bidra i debatten. Men flere av innleggene treffer ikke spikeren. Når Arbeiderpartiets gruppeleder mener at vi kvitterer for nedleggelse av skjæringa for noen tusenlapper på Mære så er det kort og godt usant og feil. I all vår kommunikasjon med Nortura har vi vært entydig på at vårt viktigste krav er at de må beholde 80 industriarbeidsplasser på skjærelinja.

Høyre foreslår å kjøpe tomt og bygningen, det er ikke der saken står. For øvrig eier allerede Steinkjer kommune deler av tomta til Nortura.

Formannskapet er holdt fortløpende orientert om prosessen og dialogen. For meg er arbeidsplassene viktigere enn spillet.

Som ordfører i Steinkjer er mitt entydige krav til Nortura-ledelsen: Vi forlanger fullt fokus i konsernledelsen og i styret på å berge skjæringa og utvikle Nortura i Steinkjer.