Gå til sidens hovedinnhold

Krisepakke for psykisk helse og rusreform redder liv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ønsker Ingvild Kjerkol og Arbeiderpartiets forslag om å innføre en krisepakke for psykisk helse hjertelig velkommen!

Dette er viktigere enn noensinne, for ifølge FN ventes det en psykisk helsekrise både under og etter covid-19 pandemien. Mennesker med problematikk knyttet til rus og psykisk helse er utsatte grupper, og spesielt sårbare for pandemiens konsekvenser. De som mister jobb, eller ungdom som får sine fremtidsplaner satt på vent, kommer som kjent også inn i faresonen for å utvikle psykiske helseproblemer.

Forslaget fra Ingvild Kjerkol og Arbeiderpartiet kommer tilfeldigvis i samme periode som rusreformen skal til behandling i stortinget nå i vår. Krisemidler for psykisk helse og avkriminalisering av bruk av illegale rusmidler, er to tiltak som kan redde liv og forhindre negative psykiske helsekonsekvenser. Dette gjelder både for de som allerede har utfordringer med rus eller psykisk helse, men også for de som står i fare for å utvikle slike utfordringer.

Rusavhengighet er ofte selvmedisinering for underliggende psykiske helseproblemer som ADHD, bipolar, depresjon, barndomstraumer eller PTSD. For disse fører kriminalisering til enda flere psykiske helseproblemer og traumer.

De med barnetraumer eller PTSD blir retraumatisert av straffereaksjonen og måten de blir møtt av samfunnet under dagens politikk.

Det er derfor viktigere enn noensinne at vi avkriminaliserer bruk og besittelse av rusmidler. Vi håper derfor at de som er i tvil angående rusreformen tar med de følgende punktene :

  • Kriminalisering av brukere av rusmidler gagner ingen. Straff ødelegger muligheten for jobb og studier for ungdom, bidrar til utenforskap og tap av fremtidsutsikter, noe som igjen fører til enda mer psykisk last for ungdom som i disse dager allerede har tyngre psykisk belastning og usikre fremtidsutsikter.
  • Det står i veien for at mennesker oppsøker hjelp i tide grunnet redsel for straff
  • Kriminalisering har en negativ effekt, og forårsaker helseskader og dødsfall.
  • Skaper frykt for represalier og er til hinder for en åpen samfunnsamtale om rusmidlenes virkning.
  • Skaper stigma og motvilje til å søke hjelp for de som er i faresonen for å utvikle rusproblemer.
  • Gjør ting verre for dem som allerede lider.

Her i Trøndelag har den offentlige samtalen rundt rusreformen vært lite tilstede i den offentlige samtalen og flere trønderske fylkeslag fra politiske partier har stilt seg kritiske, men når rusreformen kommer opp til behandling i løpet av de neste par månedene, håper vi at alle innbyggere og samtlige politiske parti i Trøndelag forstår viktigheten av den og støtter opp så langt som mulig!

Les forskningen i The Lancet/John Hopkins-rapporten og kunnskapen samlet av rusreformutvalget som ligger til grunn for avkriminalisering og støtt både en krisepakke for psykisk helse og rusreformen!

Kommentarer til denne saken