Koronapandemien har rammet helse, trygghet, arbeidsplasser og økonomi til mennesker over hele jordkloden. Sammenlignet med mange andre land har vi klart oss godt i Norge. Men det er ikke rettferdig hvis regjeringen under krisa øker de økonomiske forskjellene og ikke klarer å beskytte de mest sårbare.

Koronapandemien har vist at den enkeltes helse må være felleskapets ansvar. Svikter helsetjenesten, vil samfunnet ganske raskt gå i oppløsning og vi er overlatt til oss selv. Butikker vil måtte stenge og bedrifter avvikles. En sterk offentlig helsetjeneste for alle er vår viktigste beskyttelse mot viruset, og framtidige pandemier. Trygghet for helsa er lik trygghet for næringslivet og trygghet for arbeidsplasser.

Da Norge ble stengt over natta, fikk vi den høyeste arbeidsledigheten etter andre verdenskrig. Våre helsearbeidere har jobbet lange vakter for at vi skulle komme gjennom en smittebølge som kunne lammet oss enda mer som samfunn.

Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger har gått på jobb for alle oss - de har ikke gått på dugnad! Dugnad er den innsatsen vi alle gjør i hverdagen med å holde avstand og vaske hender.

Krisetid er et forstørrelsesglass for forskjeller og ulikhet.

Høyre i regjering øker forskjellene. SSB sin nyeste rapport viser at det står verre til enn vi trodde. De én prosent rikeste i Norge betaler mindre skatt enn arbeidere med helt vanlig inntekt, for eksempel en sykepleier som tjener 450- 500.000 i året. For hver tusenlapp de aller rikeste i Norge tjener kan de skatte så lite som 90 – 170 kroner, mens en sykepleier skatter 250 kroner.

Noen drar i fra, og noen blir stående igjen. Hvor du bor, utdanningsnivået til foreldrene dine og den familieøkonomien du vokser opp med, er avgjørende for helsen din og for hvor lenge du får være frisk og leve.

Høyreregjeringen har i sin plattform et mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Hva betyr det? Betyr det at sykehusene våre ikke er bærekraftige? Kommunene legger nå sine budsjetter og signalene fra ordførere og rådmenn er bekymring. Pengene de får fra staten dekker ikke de økte kostnadene.

I Telemark og i resten av distriktene må lokalsykehus betale for pasienter som ikke behandles der, men hos private behandlere på grunn av Høyres privatiseringsreform. Ambulansebaser legges ned i distriktene. Er det det regjeringen mener med et bærekraftig velferdssamfunn? Lengre å vente på ambulansen?

Ulike partier har gått inn og ut av Erna Solbergs høyreregjering gjennom sju år, men kursen har hele tiden vært den samme: Mer til de som har mye fra før, privatisering av vår felles helsetjeneste og et mer utrygt arbeidsliv. En kurs som svekker den norske samfunnsmodellen og tilliten mellom folk. En kurs som øker forskjellene.

Arbeiderpartiet vil ikke ha stor forskjell på folks muligheter til å bevege seg mot egne mål. Arbeiderpartiet vil aldri akseptere at en global helsekrise får spre seg til en rekke lokale kriser hvor arbeidsledigheten får bite seg fast. Norge må komme gjennom pandemien sterkere, tryggere og mer rettferdig enn før. Da trengs en sterkere velferdsstat, en mer aktiv stat som bidrar til å skape verdiene i privat sektor.

(Dette innlegget ble holdt av Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol i dagens trontaledebatt, og gjengis med tillatelse. -red.)