Det er veldig bra og viktig at lederen i Trønder-Avisa peker på de samme utfordringene som Utdanningsforbundet gjør. Både med tanke på at flere og flere lærere forsvinner ut av yrket, at det blir stadig flere ansatte uten lærerutdanning og at lærerne har hatt en svak lønnsutvikling.

Vi vil ikke stå i streik. Vi vil tilbake til klasserommene, men KS avviser alle våre løsningsalternativer. KS viser ingen vilje til å finne en løsning som kan avslutte streiken og som alle parter kan leve med. Dessverre gjør dette at streiken fortsetter. Prisen for det er det til syvende og sist elevene som betaler. Det er dypt bekymringsfullt. Ingen vet bedre enn lærerne hvor viktig skolen er i barn og unges liv. Samtidig er dette en streik for å sikre alle elever utdannede og motiverte lærere, slik de både fortjener og har krav på.

Les også

Bare ett tiltak gjelder nå. Det er å tvinge fram en avslutning på streiken

Problemet er bare at lederartikkelen nevner tvungen lønnsnemnd som en løsning. Det vil være svært uklokt. Tvungen lønnsnemnd vil stoppe streiken, men vil samtidig forsterke og forskyve konflikten mellom lærerne og KS, og mellom lærerne og politikerne. Det er tross alt politikerne som har ansvaret for skolen. Det har vært et høyt konfliktnivå siden kommunene overtok forhandlingsansvaret for lærerne i 2004.

Hva som er årsakene til det høye konfliktnivået, krever nok mye mer plass enn hva som er mulig innenfor rammene av et leserinnlegg eller en kronikk. Men jeg skal gi noen eksempler på hva som er bakgrunnen for streiken vi står i akkurat nå.

KS tildekker og bagatelliserer store samfunnsmessige utfordringer. Det kan ikke det politiske Norge forholde seg passive til.

Det er et faktum at

  • lærerne har vært lønnstapere seks år på rad
  • lønna til lærere i skolen fra 2004 til 2019 steg 14,1 prosentpoeng mindre enn andre ansatte i kommunesektoren. (Dette er Utdanningsforbundet og KS helt enige i)
  • nesten 1 av 5 som underviser i skolen ikke har lærerutdanning, noe som tilsvarer 16.400 årsverk (SSB)
  • søkertallene til lærerutdanningene gikk ned i år for tredje år på rad
  • annenhver lærer de to foregående årene hadde søkt, eller vurderte å søke, jobb utenfor skoleverket (undersøkelse utført av Respons analyse i 2021)
  • tilliten mellom lærerne og arbeidsgiver, KS, er på et bunnivå

KS har i en rekke innlegg det siste halvåret hevdet at dette ikke er et problem.

At KS står fast i denne fortellingen er et stort problem for oss alle. Det er et samfunnsproblem som må løses politisk. Vår arbeidsgiver, KS, har over lang tid vist at de ikke evner å ta ansvar for den viktige bærebjelken i velferdssamfunnet skolen er. De politiske partiene har stort sett svært høye ambisjoner for skolen. Slik KS forvalter arbeidsgiveransvaret overfor lærerne, vil den ønskede politikken ikke være mulig å gjennomføre. Det må tas sterke politiske grep for å snu denne utviklingen. Og det må skje raskt.

I forbindelse med den pågående konflikten har vi offentliggjort våre krav. Våre løsningsforslag ville være fullt mulig å gjennomføre uten å bryte frontfagsmodellen. Våre krav er dessuten svært edruelige og vil:

  • bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning
  • bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang
  • gi lærere med lang utdanning og ansiennitet et bedre resultat

Vi vil alle tjene på at konflikten blir raskt løst. Derfor har vi foreslått denne løsningen (les våre krav her) som ikke er en kamp for å vinne tariffoppgjøret, men en kamp for å henge med i lønnsutviklingen.