Gå til sidens hovedinnhold

KS vet bedre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er streik i kommunal sektor. Denne streiken må KS ta ansvaret for, fordi de ikke ville gi Unio et tilbud som kan bidra til å bedre rekrutteringen av kvalifisert personale innenfor utdanning og helse. Over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er allerede i streik, og onsdag 2.juni tar Unio ytterligere om lag 13 370 medlemmer ut i streik dersom KS ikke kommer våre krav i møte.

Samme kveld som UNIO gikk ut i streik, var forhandlingslederne på plass for å diskutere oppgjøret på Debatten. Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, påstår der at lærerne siden 2010 har hatt samme lønnsutvikling som andre i kommunene. Dette er i strid med innholdet i rapporten om lærernes lønnsutvikling som KS og lærerorganisasjonene har utarbeidet i fellesskap. Det vet Gangsø. Slike påstander bidrar derfor til et dårligere klima mellom partene i konflikten.

Rapporten beskriver lønnsutviklingen for undervisningspersonell etter at kommunene gjennom KS fikk ansvaret for lønna til lærerne. Den viser at lærerne har hatt 14,1 prosentpoeng dårligere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte i perioden 2004–2019. Selv om mye av etterslepet utviklet seg i perioden før 2010, har lærergruppene også kommet systematisk dårligere ut i tiden etterpå. Rapporten stadfester dermed det Utdanningsforbundet har hevdet over lang tid, og som KS har nektet for.

Gangsø gjentar også stadig en påstand om at lærergruppene er høytlønnet. I forhold til hvem? Lønnsnivået til norske lærere tilsvarer mellom 70 og 80 prosent av lønnsnivået til andre yrkesgrupper med høyere utdanning i landet. Er det høytlønnet?

KS styres av valgte lokalpolitikere fra hele landet. Nå er det på tide at lokalpolitikerne legger press på KS og partifeller sentralt. Vi må ha en lønnsutvikling som bidrar til at kommunal sektor kan rekruttere og beholde nok kvalifiserte folk i barnehager og skoler, i helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester.

KS er eid og styrt av kommunene og fylkeskommunene. Hvem som egentlig bestemmer i KS har vært oppe til diskusjon flere ganger. Under lærerstreiken i 2014 ble det avslørt at de aller fleste kommunene som sendte inn sine innspill til tariffoppgjøret, ikke hadde behandlet innspillene politisk. Rådmenn og personalsjefer stod for innspillene som hovedstyret baserte sine tariffpolitiske vedtak på. Hvordan dette er i år vet vi ikke, men det er grunn til å tro at det i mange kommuner er svak politisk involvering. Noe som selvsagt vil være et demokratisk problem. Vi vet derfor også lite om hvilken informasjon lokale politikere får om bemanningssituasjonen i sin kommune dersom de i det hele tatt blir involvert å utforme kommunens tariffpolitiske signaler til KS.

Regjeringen bruker milliarder hvert år på at lærerne skal bli enda mer kompetente. Samtidig lar medlemmene i KS folk uten lærerutdanning gjennomføre 15-20 prosent av undervisningen. KS sine medlemmer må følge opp bestemmelsene i opplæringsloven om at elevene skal ha kvalifiserte lærere.

Akkurat nå gjelder det lønn. Den må opp.

Vi ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart KS kommer tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud. Det er opp til arbeidsgiver å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.

Kommentarer til denne saken