(Trønder-Avisa)

Verdal har mange forsamlingshus og grendehus som fyller viktige funksjoner som kulturelle møtesteder i sine respektive bygder og grender. Dette innlegget handler ikke om disse husene, men om de større kulturhusene på Verdalsøra og på Stiklestad med scener for teater og konserter:

  • Turnéteatret i Trøndelag med Storsalen og Black box
  • Verdal videregående skole – Aulaen
  • Tindved Kulturhage – Storsalen og tre mindre saler
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter – Borggården og Teatersalen

Kulturscener i Verdal

  • Verdal videregående skole - eies av Trøndelag fylkeskommune
  • Turnéteatret i Trøndelag AS - heleid av Trøndelag fylkeskommune
  • Tindved Kulturhage AS - eiere: Verdal kommune (45,3 %), COOP Midt-Norge (45,3 %), SIVA (4,5 %), Sparebank 1 SMN (3,7 %), Gjensidige forsikring (1,2 %)
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter er en del av Museene Arven AS og eies av Trøndelag fylkeskommune (45 %), Verdal kommune (35 %), Stjørdal kommune (5 %), Levanger kommune (5 %), Inderøy kommune (5 %), Steinkjer kommune 5 %).

Kilde: Roar Tromsdal

Eierne er stort sett kommunale/fylkeskommunal, med unntak av Coop Midt-Norges 45 % eierandel i Tindved kulturhage AS. Alle kulturhusene er for tiden i omfattende endring av ymse slag:

Verdal videregående skole skal nå ombygges og tilbygges for over 400 millioner, men uten at den store scenen i Aulaen, som ble muliggjort gjennom et stort kommunalt tilskudd i 1980, er planlagt oppgradert så mye som med en sceneskrue. Og heller ikke planlegges oppgradering av garderober, sminkerom o.l. Aulaen brukes både til Riksteater-forestillinger, Verdal Teaterlags storproduksjoner og som scene for mange ulike teaterforestillinger og konserter. Uten oppgradering kan den om noen år være akterutseilt som scene, og tape i konkurransen om å få være fast Riksteater-spillested. – Hvem har ansvar for å ta den ballen?

Turnéteatret i Trøndelag på Minsaas plass har topp moderne scenefasiliteter i Storsalen og Black box, som teatret ikke har økonomi til å utnytte fullt ut, all den tid det som turnerende teater for hele Trøndelag ikke kan prioritere å spille særlig mer i Verdal enn på andre spillesteder i fylket. Turnéteatret har nettopp tilsatt ny teatersjef, Arne Fagerholt. Ifølge ham kan Turnéteatret – og eventuelt andre arrangører – programmere eksterne teaterforestillinger og konserter i Teaterhuset. Men dette kan ikke teatret gjøre med bruk av sine ordinære turnéproduksjonsbudsjetter. Dersom Turnéteatret skal kunne påta seg slike programmeringsoppgaver, må ‘noen’ bistå med en grunnøkonomi, et grunnfond for slike arrangement. – Hvem tar ballen? Verdal kommune? Næringslivet?

Tindved kulturhage har siden etableringen i 2006 huset HiNTs/Nord universitets skuespillerutdanning, som om et års tid flytter inn i nye lokaliteter på Røstad. Når Storsalen og de tre mindre salene fraflyttes neste vår, vil det åpne for nye bruksmuligheter både i form av konserter og teaterforestillinger – og kanskje kan Tindved kulturhage bli en fellesarena for det brede og kreative kulturlivet i Verdal? – Hvem tar ballen – hovedeierne Verdal kommune og COOP Midt-Norge?

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har en unik utendørs overbygd Borggård som i sommerhalvårene siden 1992 har gitt titusener av publikummere gode opplevelsesminner fra store konserter under de årlige Olsokdagene, og fra «Verdalsoratoriet». Og inne i kultursentret – eller kulturhuset som det het fra starten – ligger den altfor sjeldent brukte Teatersalen og roper etter å kunne tilby publikum engasjerende teateropplevelser. Ett spesielt minne som sitter spikret i manges minne er utstillingen «112 par sko», vist i forbindelse med markeringen av 100-årsminnet for Verdalsraset i 1993. Siden Turnéteatret flyttet ut i 2017, har vel Teatersalen kun vært brukt da Verdal Teaterlag spilte «Ras» av Torvald Sund i fjor vår. Særs urovekkende er det at begge disse to spillerommene er foreslått ombygd til vinterhage (!) og konferansesal i de storstilte utviklingsplanene som ble utarbeidet av to arkitektfirma i fjor vår. Forstå det den som kan. Jeg kan ikke. – Hvem tar denne ballen?

Poenget med dette innlegget er å peke på de mange «scene-ballene» som svever i lufta i Verdal akkurat nå. Det er mange instanser som har ballansvar. Det bekymrer meg at det ikke ser ut til å være noen av disse instansene som har eller tar ansvaret for å tenke helhetlig når det gjelder utviklingen av teater- og konsertscenene i de fire kulturhusene jeg har skrevet om.

Hvem tar ansvaret som ballbehandler? Det firehodede «trollet» Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune, Tindved kulturhage, Museene Arven?

Les også

Mens sig­nal­byg­gene slår sprek­ker, står sam­funns­hu­sene støtt på ild­sje­le­nes grunn­mur

Les også

– Det store spørsmålet er om vi har like mye stolthet og vilje som våre forfedre til å se viktigheten og behovet for kulturarv