En kommentar bør være opplysende og kunnskapsbasert. Din siste kommentar om NAV er ingen av delene, Prestvik. Denne gangen er det ikke nok å nyansere bildet.

Det var trist å lese Ole Birger sin opplevelse, men at du lar dette være sannheten i din kommentar gir ikke leserne riktig bilde. Du skaper et bilde som de fleste av våre brukere ikke vil kjenne seg igjen i, men dette selger kanskje ikke like mange aviser? Det får vi kanskje ikke vite, for jeg har til gode å se en positiv sak om NAV i media.

Hvor ble det av historien om Per som fikk innvilget alderspensjon samme dag han søkte? Hvor ble det av historien til Pia som hadde stått utenfor arbeidslivet i mange år, men som gjennom tett oppfølging kom tilbake i lønnet arbeid? Hvor ble det av historien om Kari som brukte mesteparten av 2020 til å behandle søknader om dagpenger?

Du skriver at alle som står i en alvorlig livskrise fortjener et ansikt og et medmenneske å forholde seg til. Der er vi enige, og det får de. Var du klar over at alle som registrerer seg som arbeidssøker har sin veileder, og en aktivitetsplan hvor de når sin veileder direkte gjennom elektronisk dialog? Veien til veileder er kort. Ikke alle er digitale, og derfor har vi over 1000 kompetente veiledere som sitter klar på̊ telefon. For de som ikke kan bruke telefon, så er kontorene åpne. Ja, noen plasser er det begrenset åpningstid. Det skyldes kuttene NAV har fått i sine budsjetter over de siste åtte årene. Er du klar over at midlene til NAV er redusert med over 400 millioner siden 2015? Hvor hadde vi vært uten disse kuttene? Vi kunne hatt lengre åpningstid, og vi kunne fulgt våre brukere tettere. Du kan sende klagen til det politiske flertallet på Stortinget, Prestvik.

Når vi først er inne på̊ politiske kutt, la oss snakke om arbeidsavklaringspenger. Hvem hadde den geniale ideen om at dersom vi reduserte perioden med arbeidsavklaringspenger, så vil mirakel oppstå̊ og syke mennesker bli friske? Hadde du spurt en av mine 500 medlemmer, ville ingen sagt at dette var veien å gå. Man bør tilstrebe å gjøre en rask avklaring, men det forutsetter at vi har nok midler i NAV til å følge opp alle like tett. Det har vi ikke i dag.

Det var ikke nok for flertallet på Stortinget å redusere perioden med arbeidsavklaringspenger. Hvor kan det kuttes mer? Jo, de under 25 år, de trenger ikke så mye. Vi kutter her også! Det er ikke mange mellom 18 – 25 år som ønsker seg til arbeidsavklaringspenger, verken før eller etter. Det var et hårreisende kutt. Hvor var Prestvik og Trønder-Avisa når dette fikk forbigå̊ i stillhet? Vi i NTL sa fra. Vi ble ikke hørt, men vi rettet vår stemme dit ansvaret hører hjemme.

Så til kommentaren din til vår direktør, Bente Wold Wigum. Du har tydeligvis liten kunnskap om henne, og jobben hun har gjort i Trøndelag. Wigum snakker stort sett bare om brukerne, og hvordan vi kan gi bedre tjenester i vårt fylke. Det at hun konstaterer at 75% er fornøyd er fakta. Så er spørsmålet også hvilken brukertilfredshet NAV kan oppnå̊, for av og til er NAV den etaten som må si nei til en ytelse. Fordi vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Jeg sier ikke at NAV er perfekt, vi har fortsatt mye vi kan bli mye bedre på̊. Det tror jeg alle mine medlemmer er enige i også̊.

Samtidig må̊ jeg fortelle at mye har blitt bedre de siste årene også̊. Digitalisering av søknad om sosialhjelp, pleiepenger og dagpenger. Digital søknad om alderspensjon blir brukt av det store flertallet som skal ta ut alderspensjon. Chat er utviklet og i bruk, og NAV jobber kontinuerlig med den digitale utviklingen. Vi jobber også̊ mye med utvikling av veiledningsmetodikk og arbeidsmetodikk. Nei, NAV er ikke perfekt. Derfor jobber NTL politisk for å sikre NAV de rammene som trengs.

Avslutningsvis, Prestvik, vil jeg invitere deg til et besøk hos NAV. Det vil nok gi deg en større forståelse for den jobben vi faktisk gjør, for vi ser muligheter, er tydelige og løsningsdyktige.